Home

Structura repetitiva cu test final

Structuri Repetitive Cu Test Final PD

Numarul natural nenul n se citeste din fisierul date.in iar produsul se va afisa in fisierul date.out. Se foloseste o structura repetitiva cu test final. #include<fstream.h> void main() {ifstream f(³date.in´). Structura repetitivă cu test final •Numele acestei structuri repetitive provine de faptul că după executarea unei instrucțiuni se verifică îndeplinirea unei expresii logice. În limbajul C++ este cunoscută sub denumirea de structura do-while. •Reprezentarea acestei structuri este: execută instrucțiune cât timp (expresie logică. Structura repetitivă cu test final - Rezolvă testul Structura repetitivă cu test final pe platforma educațională KIDIBOT. Câștigă puncte și ajută-ți echipa să-i învingă pe CROCOBEȚI! Toggle navigation. 610 clase participante 328 școli din Moldova 11684 teste publicate 18 distincții câștigate

PROIECT la disciplina Algoritmi si Structuri de dateStructuri Repetitive Cu Test Initial

Structura repetitivă cu test final - KIDIBOT - Bătăliile

Structura repetitivă cu test final mihaelapirna 05

Structura repetitivă - Informatică și TI

Spre deosebire de instructiunea WHILE -DO, aceasta structura executa mai intai blocul de instructiuni si mai apoi testeaza conditia. Din aceasta pricina, sturctura DO-WHILE poarta numele de structura repetitiva contitionata posterior (sau structura repetitiva cu test final). Structura repetitivă DO- WHIL Structura repetitiva. *Structura repetitiva cu numar necunoscut de pasi: -cu test initial (while, cat timp) -cu test final ( do while, repeta pana cand); Structura repetitiva cu test initial ( while, cat timp): Efectul: 1. Se verifica conditia; 2. Daca solutia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la verificarea conditiei.

Structuri repetitive www

 1. Structuri de control - Limbajul C. In C exista mai multe tipuri de structuri de control: structura alternativa, structura repetitiva cu test initial, structura repetitiva cu test final, structura repetitiva cu numar cunoscut de pasi. Efect: Se evalueaza expresia; daca este diferita de 0 se executa instructiune 1, altfel se executa instructiune 2
 2. 1.Structura repetitiva cu test initial(cat timp) a)Forma generala: pseudocod:cat timp conditie executa instructiuni C++: while (cond) instructiuni b)Efecte: Se verifica conditia Daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1(la verificarea conditiei),altfel se paraseste structura repetitiva. c)Observatii: Structura repetitiva cat timp este o.
 3. 1.Structura repetitiva cu test initial (cat timp) a) Forma generala: - cat timp conditie executa - instructiuni C++ : while (conditie) instructiuni b) Efect: - se verifica conditia; - daca conditia este adevarata, atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1 (la verificarea conditiei), astfel se paraseste structura repetitiva
 4. STRUCTURA REPETITIVA Prin această structură se repetă o instrucţiune sau un set de instrucţiuni, atâta timp cât o condiţie precizată este adevărată .Structura repetitivă se mai numeşte iterativă, ciclu sau buclă. STRUCTURA REPETITIVA Exista trei tipuri de structuri repetitive: 1) Structura cu numar cunoscut de repetitii (FOR) 2) Structura cu numar necunoscut de repetitii s
 5. Structura repetitiva cu test final (repeta pana cand) a) Forma generala : repeta instructiuni pana cand (conditie) b) Efect : -se executa instructiuni. -se verifica conditia. -daca conditia este falsa,atunci se revine la pasul 1 (se executa instructiuni) altfel se parasestr structura repetitiva. c) Observatii
 6. Lecţia 2- Structura liniară şi alternativă,algoritmi elementari realizeze o operaţie de iniţializare a valorii testate în C. În buclă trebuie să existe o operaţie care să creeze premisele ca C să devină falsă pentru a evita ciclarea infinită. b. Ciclu cu test final Execută repetat una sau mai multe operaţii, până când o condiţie C devine adevărată

CLASIFICARE 1.Structura alternativa - simpla - generalizata 2.Structura repetitiva - cu numar cunoscut de pasi - cu numar necunoscut de pasi 1.Structura alternativa simpla Se realizeaza selectarea intre doua actiuni in functie de indeplinirea sau neindeplinirea unei conditii. Sintaxa: daca conditie atunci actiune 1; altfel actiune 2; sfarsit_daca; Exemplu: Se compara valorile a doua variabil Structura repetitiva este de 2 feluri: 1. Structura repetitiva cu test inititial (cat timp) -daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1 ( la verificarea conditiei ), altfel se paraseste structura repetitiva. -structura repetitiva cu test initial este o structura repetitiva cu numar necunoscut de pasi Introducere. Structura repetitivă repetă până când este o structură repetitivă cu test final și este folosită în programare pentru a repeta o anumită secvență de instrucțiuni Structura repetitiva cu test initial. Structurile repetitive pot avea numar cunoscut sau numar necunoscut de pasi . Cele cu numar necunoscut de pasi pot avea test initial sau test final. daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la verificarea conditiei (primul pas 1) Structuri repetitive cu numar cunoscut de pasi sau cu contor: for. 2) Structuri repetitive cu test initial, numite si structuri repetitive cu conditie: while. 3) Structuri repetitive cu test final: do...while. Pe parcursul acestui tutorial voi explica fiecare structura repetitiva in parte, intr-un mod cat mai usor de inteles

Structuri Repetitive - Cls V

Structuri Repetitive Cu Test Initial PD

Aplicații 2 structura repetitivă cu număr necunoscut de pași cu test inițial - Blockly 20/03/2020 În Structuri de control. Publicat în Structuri de control | Etichetat blockly, repetă, structuri de control | Lasă un comentariu Structura repetitiva cu numar necunoscut de pasi 1. Structura repetitiva cu test initial cât timp (conditie) executa Instructiuni sf. cât timp 2. Structura repetitiva cu test final repetă Instructiuni până când (conditie) Parcurgeti teoria din manualul de clasa a 6-a (pag75-79 Structura repetitivă cu test final (condiționată posterior) Structura repetitivă cu test final sau condiționată posterior este o structură care are condiția aflată la finalul structurii. Structura repetitivă cu test final se regăsește sub două forme: 1. Structura care repetă setul de instrucțiuni cât timp condiția este adevărată

Structura repetitiva cu test initial. C1: sa cunoasca pseudocodul si principiul de functionare pentru repetitia cu test final. C2: Să identifice schema bloc pentru repetitia cu test final. C3 :sa aplice algoritmul pentru alte aplicatii. Sintaxa unui ciclu cu test initial: Cat timp (conditie Ca orice alt limbaj de programare, C++ are un set de instrucțiuni repetitve. Instrucțiunile repetitive au rolul de a repeta execuția unui set de instrucțiuni pentru un anumit număr de ori, sau cât timp o condiție dată este îndeplinită. În C++, aceste instrucțiuni sunt for, while și do while.. Instrucțiunea while. Instrucțiunea while este cea mai simplă instrucțiune repetitivă.

1. - 6te.ne

NOŢIUNI TEORETICE ŞI PROBLEME OPERATORI, STRUCTURI ALTERNATIVE ŞI REPETITIVE, ALGORITMI FUNDMENTALI INFORMATICĂ - clasa a IX-a FIŞĂ DE LUCRU - OPERATORI C++ 1.Se citeşte un număr natural care reprezintă timpul exprimat în minute Structura repetitivă cu test final Cât_Timp Condiţie Execută Secvenţă Sf_Cât_Timp; şi se interpretează astfel: dacă această condiţie este îndeplinită atunci se execută secvenţa şi, din nou, se verifică condiţia, şi aşa mai departe. În momentul în care condiţia nu este îndeplinită se termină structura repetitivă şi. 1.Structura repetitivă cu test inițial(cât timp) a)Formă generală: cât timp condiție execută instrucțiuni b)Efect:-se verifică condiția -daca condiția este adevărată atunci se execută instrucțiuni și se revine la pasul(la verificarea condiției),altfel se părăsește strcutura repetitivă c)Obs.:-structura repetitivă cât timp este o structură cu număr necunoscut de pași. 1.Structura repetitiva cu test initial(cat timp): a)Forma generala:-cat timp-conditie-executa instructiuni. b)Efect:-se verifica conditia-daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1(la verificarea conditiei),altfel se paraseste structura repetitiva

Structura repetitiva cu test final - clasa a IX-a

 1. Structura repetitiva cu test final In limbaj pseudocod Executa instructiune Cat timp conditie C++ do instructiune while (expresie) Mod de de executie al instructiunii do while • se executa corpul instructiunii; • se evalueaza expresia: daca expresia=1 se reia executia, altfel se trece l
 2. I. Structura repetitiva cu test initial (cat timp) a) Forma generala: while (conditie) instructiuni b) Efect: -se verifica conditia; -daca conditia este adevarata, atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1 (la verificarea conditiei), altfel se paraseste structura repetitiva; c) Obs: 1) structura repetitiva cat timp este o structura repetitiva cu nr. necunoscu
 3. I- Structura repetitiva cu test initial(cat timp) a) Efect - Se verifica conditia - Daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1 (la verificarea conditiei),altfel se paraseste structura repetitiva. b) Observatie 1-Structura repetitiva cat timp este o sructura repetitiva cu numar necunoscut de pasi. 2-Instructiunile se executa cat tim
 4. STRUCTURA REPETITIVĂ * Exemplu: Se afişează, pe ecran, suma cifrelor unui număr natural nenul x. Numărul x se citeşte de la tastatură. #include<iostream.h> void main() { unsigned int x,s=0; cout<< x= ;cin>>x; while(x!=0) { s=s+x%10;x=x/10; } cout<< Suma cifrelor = <<s<<endl; } * 2.Structuri repetitive cu test final Structura repetitivă cu test final este codificată, in limbajul Pascal.

Structura repetitivă cu test inițial - KIDIBOT - Bătăliile

2. Structura repetitiva cu test final (repeta pana cand) a) Forma generala : repeta instructiuni pana cand (conditie) b) Efect : -se executa instructiuni. -se verifica conditia. -daca conditia este falsa,atunci se revine la pasul 1 (se executa instructiuni) altfel se parasestr structura repetitiva. c) Observatii Structura repetitivă cu test iniţial (cât timp): a) Forma generală: cât timp condiţie execută instrucţiuni b) Efect: Se verifică condiţia. Dacă condiţia este adevărată atunci se execută instrucţiunile şi se revine la pasul 1 (la verificatea condiţiei), altfel (condiţia este falsă), se părăseşte structura repetitivă. c) Observaţii: Structura repetitivă Cât timp este. Exista trei instructiuni (structuri) repetitive folosite in toate limbajele: instructiunea repetitiva cu test initial CAT TIMP (WHILE) (se foloseste cand numarul de repetitii este nedefinit) instructiunea repetitiva cu test final REPETA-PANA CAND/EXECUTA CAT TIMP (DO WHILE sau REPEAT) (se foloseste cand numarul de repetitii este nedefinit) instructiunea repetitiva cu un numar cunoscut de pasi. Structură repetitivă cu test final execută corp până când condiţie Sa se indice care AFIRMATIE ESTE FALSA ; 1. Ambele structuri sunt repetitive cu numar necunoscut de pasi; 2. Este posibila transcrierea dintr-o structura repetitiva cu ciclu initial in una cu ciclu final si invers. 3

Video: Structura repetitiva cu test final23 - KIDIBOT - Bătăliile

lectieticinfo: Structuri repetitive conditionate

Structura repetitiva - Informatic

 1. Structura repetitiva cu test final. 1) Forma generala. Repeta. Instructiuni. Pana cand conditie. 2) Efectul. P1:Se executa instructiuni. P2:Se verifica conditia.Daca conditia este falsa se revine la pasul 1.Altfel(daca conditia este adevarata) se paraseste structura repetitiva. 3)Exemplu. Repeta. C=x%y. X=[x/10] Scrie c. Pana cand x=0
 2. Instructiunea repetitiva cu test final REPEAT. Necesitate. De multe ori este necesar ce intr-un ciclu sa se testeze conditia de iesire dupa executarea instructiunilor ce compun ciclul. De pilda, daca vrem sa deplasam pe ecram o bila (utilizand patru taste), pana la actionarea tastei 's', vom scrie ceva de genul: Repet
 3. Structura repetitiva cu test final; Structura repetitiva cu număr cunoscut de paşi (sau structura repetitivă cu contor). ă ui program C+
 4. Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor. Concepte de bază ale Tehnologiei Informatiilor. 1. Concepte generale. 1.1. Hardware, software şi tehnologia informaţie
 5. Sintaxa structura repetitivä cu test initial in limbajul pseudocod: cât timp (conditie) executä instructiuni sf.cât timp presupune repetarea unei secvente de instructiuni cât timp este îndeplinitä conditle. Structura repetitivá cu test final (conditionatá posterior) conditia aflatä la sfäryitul structurii
 6. 1.Structura repetitiva cu test initial (cat timp) a) Forma generala: - cat timp conditie executa. - instructiuni. C++ : while (conditie) instructiuni. b) Efect: - se verifica conditia; - daca conditia este adevarata, atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1 (la verificarea conditiei), astfel se paraseste structura repetitiva
 7. dacă instrucţiunea break (ieşire necondiţionată) nu există atunci se vor executa toate instrucţiunile de la prima constantă egală cu valoarea expresiei. Structura repetitivă se transcrie în C/C++ prin 3 instrucţiuni: Instrucţiuni repetitive. cu număr necunoscut de paşi; cu test iniţial ( while) cu test final (dowhile

Structuri de control - Limbajul C Tutoriale avansate de

STRUCTURA LINIARA, STRUCTURA ALTERNATIVA, STRUCTURA REPETITIVA, STRUCTURA REPETITIVA CU TEST INITIAL WHILE, STRUCTURA REPETITIVA CU NUMAR CUNOSCUT DE PASI - FOR, STRUCTURA REPETITIVA CU TEST FINAL DO - WHILE Pseudocod si Scheme logice Aceasta este doar o scurta descriere, pentru a putea vedea intreg continutul trebuie sa fiti logat!. Structura repetitiva cu numar cunoscut de pasi (pentru) Filed under: Teme Info <3 — Lasă un comentariu. octombrie 26, 2011. 1. Forma generala: contor=valoare initiala. cat timp contor <=valoare finala executa. instructiuni. contor = contor+ pas Pasul poate lipsi fiind implicit egal cu 1. • Structura repetitiva cu numar necunoscut de pasi conditionata anterior (test initial): CatTimp expresie logica executa instructiuni SfCatTimp • Structura repetitiva cu numar necunoscut de pasi conditionata posterior (test final): Repet

Structura repetitivă Prajescu Cristia

Aceasta structura functioneaza in modul urmator: daca variabila v are valoarea k, unde k apartine multimii {1,2,3,4,n}, atunci se executa actiunea k ; daca valoarea k nu apartine acestei multimi, atunci se executa actiunea n+1. e). structura repetitiva cu test initial schema logica pseudo-cod f). structura repetitiva cu test final Teorie structura reptetitiva. Filed under: Teme Info <3 — Lasă un comentariu. octombrie 12, 2011. Structura repetitiva. 1.Structura repetitiva cu test initial (cat timp) a) Forma generala: -pseudocod: cat timp conditie executa. instructiuni. -C/C++: while (conditie Structura Repetitiva 1) Structura repetitiva cu numar necunoscut de pasi -- structura repetitiva - cu test initial - cu test final 2) Structura repetitiva cunumar cunoscut de pasi: Structura repetitiva cu test initial a) forma generala cat timp conditie executa instructiuni b) efect se verifica conditia daca conditia este adevarat 3) Structura repetitiva. Poate fi : 1) conditionata anterior sau test initial. 2) conditionata posterior sau cu test final sau cu un numar cunoscut de pasi. Principiul de executie: se evalueaza expresia logica, daca la evaluare primeste valoarea adevarat se executa secventa de instructiuni i ; in caz contrar se trece mai departe - cu test final. 2) Structura repetitiva cunumar cunoscut de pasi: Structura repetitiva cu test initial a) forma generala. cat timp conditie executa. instructiuni b) efect. se verifica conditia; daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la verificarea conditiei.

1.Structura repetitiva cu test initial(cat timp): a)Forma generala:-cat timp-conditie-executa instructiuni. b)Efect:-se verifica conditia-daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1(la verificarea conditiei),altfel se paraseste structura repetitiva. c)Observatii 5 Programare structurata - scheme logice, notiuni generale. Programarea structurată - noțiuni generale - f Noțiunea de algoritm Algoritm - sistem de reguli aplicat unei clase de probleme de același tip, pornind de la datele inițiale, conduce la obținerea soluției prin intermediul unor operații succesiv ordonate și unic determinate

Operatii cu variabile. Structuri repetitive. O structura repetitiva este o secventa de cod ce permite realizarea repetata a aceleiasi operatii de un anumit numar de ori. O structura repetitiva este definita de 2 elemente: operatia care este executata si conditia de oprire a executiei. In unele cazuri se cunoaste si numarul de executii (sau. 1. Structura repetitiva cu test initial (cat timp). a) Forma generala cat timp conditie executa instructiuni. b) Efecte. Se verifica conditia. Daca conditia este adevarata, atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1 (verificarea conditiei), altfel se paraseste structura repetitiva Mai jos sunt prezentate cateva aplicatii legate de structurile repetitive. Sunt mai degraba portiuni de cod, care nu vor face decat sa va ajute sa va obisnuiti cu particularitatile limbajului PHP. Comentariile sunt binevenite. 11 comentarii Citeste-le Adauga unul. Mihai a spus Aplicatie - 04.12.2009 Fise de lucru: Ergonomie si norme de securitate Microsoft Word Figuri geometrice Editare text Tabele Tabele 2 Inserarea obiectelor grafice Tehnoredactarea documentelor Tehnoredactarea documentelor (2) FISA DE LUCRU Indrumar PPT Fisa de lucru suplimentara Pivot animator Siguranta internet 2 Date numerice Exercitii Problema 1 Structura liniara Structura liniara- probleme Structura alternativa. Daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1(la verificarea conditiei),altfel se paraseste structura repetitiva. c)Observatii: Structura repetitiva cat timp este o structura repetitiva cu un numar necunoscut de pasi

de valori distincte, numere naturale cu exact 3 cifre care trebuie citite pentru variabila x, astfel Încât setul de valori afi;ate în urma executärii algoritmului fie identic cu setul de valori citite pentru x . Scrieti în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, în care sä se Înlocuiasca structura pentru.. . executa cu fSa se calculeze produsul primelor n nr. naturale. Numarul natural nenul. n se citeste din fisierul date.in iar produsul se va afisa in fisierul. date.out. Se foloseste o structura repetitiva cu test final. #include<fstream.h>. void main () {ifstream f (³date.in´) ofstream g (³date.out´) unsigned m ,i ,p=1 cu cel dat în care structura cât timp...execută să fie înlocuită cu o structură repetitivă cu test final. (6p.) d) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (10p.) citeşte x,y (numere naturale) ┌cât timp x*y≠0 executã │┌daca x>y atunci ││ xÅx%y ││altfel ││ yÅy%x │└ └ scrie x+

-structura repetitiva cu test final . repeta instr pana când conditie; Test practic - REDACTATI programul CMMDC . #include<iostream.h> int a[10],n,i,j; int main() Observati ca am inlocuit instr repetitiva cu test initial cu instr repetitiva cu test final ! TEST Exista trei instructiuni (structuri) repetitive folosite in toate limbajele: instructiunea repetitiva cu test initial CAT TIMP (WHILE) (se foloseste cand numarul de repetitii este nedefinit) instructiunea repetitiva cu test final REPETA-PANA CAND (DO WHILE sau REPEAT) (se foloseste cand numarul de repetitii este nedefinit) instructiunea repetitiva cu un numar cunoscut de pasi PENTRU (FOR) (se.

Aceasta este de mai multe feluri: structura repetitiva cu test initial, structura repetitiva cu test final si structura repetitiva cu numar cunoscut de pasi. Structura repetitiva cu test initial: while (expresie) instructiune. Efect: Cat timp valoarea expresiei este diferita de 0 se executa instructiune Algoritmi cu structura repetitivă cu test final 24.10.2012 Curs - Programarea calculatoarelor 13 . 2.2. Algoritmi cu structura de decizie Deci vom utiliza o structură repetitiva. 24.10.2012 Curs - Programarea calculatoarelor 26 . 2.3. Algoritmi cu structura repetitivă cu test - structura repetitiva cu test final este o structura repetitiva cu numar necunoscut de pasi - instructiunile se executa pana cand conditia este adevarata - instructiunile se executa cel putin odata - conditia trebuie sa devina adevarata pentru ca structura repetitiva sa se termine

Structura Repetitiva rusuioan

 1. Exista doua categorii de instructiuni ciclice: cu test initial si cu test final. Implementarea structurilor ciclice cu test initial. Structura ciclica cu test initial este implementata prin instructiunile while si for. Instructiunea while Sintaxa: while (expresie) instructiune; La intalnirea acestei instructiuni, se evalueaza expresie
 2. Programare structura: respecta principiul: Orice program poate fi implentat doar cu structuri de control secventiale , alternative si repetitive. *Echivalenta structurilor repetitive. Structura repetitiva cu test initial : WHILE-DO (Cat timp conditie .executa); Structura repetitiva u test final: REPEAT-DO (Repeta..pana cand). 1.
 3. Scrieti în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat în care sä se înlocuiascå structura cat timp executa cu o structura repetitivä cu test final. cite*e n, k (numere naturale nenule) nr PG-I rcât timp executa rdacá atunci + [n/ 10] pep* 10 I altfel ne [n/ 10] scrie nr Scrieti programul c/c++ corespunzätor algoritmului dat
 4. 2. Structura repetitiva cu test final (repeta pana cand). a) Forma generala repeta instructiuni pana cand (cond) b) Efecte. Se executa instructiunile. Se verifica conditia. Daca conditia este falsa, atunci se revine la pasul 1. Altfel se paraseste structura repetitiva. c) Observatii. Structura se repeta pana cand este o structura repetitiva cu.
 5. Am si eu nevoie URGENT de niste site-uri cu probleme rezolvate la informatica, la structurile repetitive ( cu test initial, cu test final, cu nr fix de pasi ) in pseudocod. FUNDAAAAAAAA! Pentru a răspunde la o întrebare trebuie să ai cont pe TPU.r
 6. Ciclul cu test final •Structura de control ciclu cu test final este format dintr-o secvenţă şi o condiţie organizate în această ordine ca în figura •Această structură este considerată a fi una derivată din structura de control ciclu cu test iniţial. •Din punct de vedere al funcţionării structura se comportă astfel
 7. Subiect I (6p) - intrebari tip grila cu o singura varianta de raspuns corecta Subiect II (2p) -enuntul unei probleme simple B. Proba practica: Enuntul unei probleme ce se poate rezolva cu tabeleleexistente in ORACLE Apex. 30.12.2018 3 Structura biletelor de exame

Ambele au cete un buton asociat in m enn Ofice/ File, iar intre ele nu exist[ nicio diferenjd in cazul in care fiqierul nu a mai fost salvat.Ambele opliuni deschid fereastra Save As (Salvare ca),lereastr6 care per- mite salvarea fisierului intr-un anumit loc, cu un anumit nume gi tip de fiqier. Dacd fiqierul a mai fost salvat, opliun ea Save salveazb,nltimele modificdri in acelaqi loc, cu. instr repetitiva cu test final are conditia dupa grupul de instr repetat efect : la instr repetitive (numite si iterative) daca avem contor avem repetitia facand diferenta intre valoarea maxima si cea minima a contorului ; daca avem test initial si testul e fals de la bun inceput instr nu se va executa niciodata ; daca avem test fals si avem. Structura repetitiva cu test initial. 16/12/2010 - 20:01. Efect: In clasa invatam ce-s aia algoritmii si cum se lucreaza cu ei.In laborator facem practica in C++ si scriem programe care calculeaza suma a doua numere, maximul/minimul a doua numere, ordonarea mai multor numere etc

I- Structura repetitiva cu test initial(cat timp) a) Efect - Se verifica conditia - Daca conditia este adevarata atunci se executa instructiuni si se revine la pasul 1 (la verificarea conditiei),altfel se paraseste structura repetitiva. b) Observatie. 1-Structura repetitiva cat timp este o sructura repetitiva cu numar necunoscut de pasi Sa se scrie un pseudocod care calculeaza si afisaza suma a n numere naturale citite de la tastatura, n se citeste si el de la tastatura, folosind structura repetitiva cu test final. Categoria: Probleme rezolvate Postat de : Utilizatori | Clasa : a 9 - a |Data: 2011-11-1 Clasa a IX-a Fişa de lucru Algoritmi elementari. Clasa a IX-a Fişa de lucru Algoritmi elementari 1. Divizibilitate Se citesc două numere întregi a şi b. Să se realizeze un algoritm care să verifice dacă cele două numere sunt divizibile (a divizibil cu b sau b divizibil cu a). De exemplu dacă se citesc numerele a = 25 şi b = 5 atunci. d) Scrieţi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, în care să se înlocuiască structura cât timp execută cu o structură repetitivă cu test final. (6p.) citeşte a,b (numere naturale nenule) ┌dacă a>b atunci │ cÅb │ bÅa │ aÅc └ ┌cât timp a<=b execută │ scrie a │ aÅa*2 └ scrie Structura while. La o structură Acest lucru se poate realiza cu ajutorul instrucțiunii continue ce permite trecerea peste iterația curentă, fără a executa intrucțiunile până la finalul buclei. La final se va afișa suma numerelor primite de la tastatură. (Se va folosi bucla do-while prezentată mai sus)

Care imi zice si mie niste exercitii (+rezolvare) cu structura repetitiva? Urgent! dau funda! Utilizatorii cu email-ul neconfirmat nu pot posta mai mult de 5 răspunsuri pe zi şi nu mai mult de 10 în total. Utilizatorul care a pus această întrebare te ignoră. Nu poţi să mai interacţionezi Algoritmi: caracteristici, reprezentare, implementare Fişa de documentare 2.3. Programarea structurată (III) - Structura cu număr necunoscut de repetiţii cu test final (EXECUTA - CÂT TIMP sau DO-WHILE) - Structura cu număr cunoscut de repetiţii (PENTRU sau FOR ; Probleme vectori C++ - Invat instructiunea repetitiva cu test initial CAT TIMP (WHILE) (se foloseste cand numarul de repetitii este nedefinit) instructiunea repetitiva cu test final REPETA-PANA CAND / EXECUTA CAT TIMP (DO WHILE sau REPEAT) structura secventiala este reprezentatt astfel: instructiune1 Pentru a intelege programul, sa-l luam pas cu pas. Am definit doua variabila, una de tip integer (valoare numerica) denumita varsta si una de tip Char (un singur caracter) denumita sex.. Dupa citirea de la tastatura a valorilor pentru aceste doua variabile, verificam daca variabila sex e cumva litera F.De remarcat ca am folosit operatorul logic OR pentru a verifica daca variabila are valoarea.

Articole din INFO:x scrise de Raluca Stefana. 2. Cifrele unui numar. Se da un numar natural n. Sa se afiseze cifrele numarului dat La baza programării structurate stă teorema lui Bohm și Jacopini, conform căreia orice algoritm poate fi compus din numai trei structuri de control: Structura secvențială (liniară); Stuctura alternativă Structura repetitivă cu trei variante: Structura repetitivă cu test inițial; Structura repetitivă cu test final; Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași (sau structura. Sa se determine pentru un numar natural N , care este indicatorul Euler al acestuia ( notam cu φ(n) aceasta valoare ).Indicatie : - φ(n) = numarul de numere naturale mai mici sau egale cu n si prime cu n 1. ALGORITMI SI COMPLEXITATE 1.1. ALGORITMI Defini ţie: Un algoritm este o procedur ă (o mul ţime finit ă de reguli bine definite) care îndepline şte un obiectiv precis. Algoritmul pleacă de la o stare ini ţial ă şi se termin ă într-

Structura Repetitiva - Ghidul Elevulu

19 oct. 2011 Lasă un comentariu. by bivolarueliza in Uncategorized. Pe data de 15 octombrie, noi, elevii clasei aIXa A am mers pentru o zi recreativa la Arena Mall Bacau indrumati de domnul diriginte Moldovanu Florin. Plecarea, cam matinala, a fost la ora 8 din gara Roman. Desi drumul a parut lung, din cauza muzicantilor si a mirosurilor. Structura repetitiva Este o structura de calcul care permite, in functie de anumite conditii, executarea unei anumite instructiuni sau secventa de instructiuni de N ori (unde N poate fi 0, 1 sau mai mult). Programul de mai jos citeste doua numere de la tastatura si va aduna primul numar cu el insusi de atatea ori cat e valoarea celui de-al doilea

Structura repetitiva Toader Ștefan

1 1 + 0 = 1. 1 1 + 1 = 1. Axiomele algebrei booleene sunt urmatoarele: Fie o multime M compusa din elementele x1, x2, . xn, impreuna cu operatiile si +. Aceasta multime formeaza o algebra daca: Multimea M contine cel putin 2 elemente distincte x1 x2 (x1,x2I M); Pentru x1 I M, x2 I M avem: x1 + x2 I M si x1 x2 I M Informatica & TIC - App Store pentru micii informaticieni - Auxiliar Clasa a VI-a. Editura Sigma Carmen Diana Baican, Melinda Emilia Coriteac. Disponibilitate: Produs Indisponibil. Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment

In practica, o data cu evolutia PC-urilor acest timp de memorie a suferit o serie de modificari care au ca rezultat rescrierea/arderea flash de catre utilizator a BIOS-ului. Scopul, evident, este de a actualiza functiile BIOS-ului pentru adaptarea noilor cerinte si realizari hardware ,ori chiar pentru a repara unele imperfectiuni de. Structura repetitiva do while. alta structura repetitiva este.. while. Diferenta fata de while este ca verificarea de face la final, dupa ce se executa cel putin o data secventa de cod. O traducere in cuvintele noastre ar fi: executa secventa si cat timp conditia este adevarata, repet-o. Exemplul de mai sus, rescris ar arata asa

Microsoft Corp. este o companie americana, cea mai mare producatoare de software din lume, cu peste 90.000 de angajati in mai mult de 100 de tari.Deseori, numele firmei se prescurteaza MS. Pana in momentul de fata a livrat, si continua sa livreze, cel mai mare numar de sisteme de operare pentru calculatoarele personale, anume sistemul MS Windows, in numeroasele sale variante Informatica Structuri de date Informatic a) Deduceţi ce se va afişa, dacă valorile citite ale lui x sunt, în ordine, 2, -3, -6, 4, 8, 16, 0; b) Formulaţi un enunţ pentru problema dată; c) Rescrieţi secvenţa folosind o structură repetitivă cu test iniţial. 5. Fie pseudocodul alăturat : Citeste n. dacă n=1 sau n=2 atunci. t¬1. altfel Ex. Structura repetitiva cu test initialCitirea de numere pana la introducerea lui 0.3 5 2 9 7 11 0coutnr;while(nr!=0){lucrez cu nrcoutnr;} 2. Cu test finaldo{Instructiuni}while (conditie_adevarata);Cat timp conditia este adevarata, se vor executa Instructiunile.In momentul in care conditia devine falsa, instructiunea repetitive cu test final. Elevii ascultă cu atenţie şi scriu titlul în caiete. Conversaţia Prezentarea de material nou și dirijarea învățării 25 minute C1 C3 a. Structura repetitiva - oferă posibilitatea efectuării unor pași (instrucțiuni) în mod repetat. Structura repetitivă se mai numește și bucla, ciclu sau structură iterativă

Structuri Repetitive Cu Test Initial - [PPT Powerpoint]

View 24891214-Limbajul-de-Programare-c-a-Algoritmi-a1.pdf from TI 141 at Tehnical University of Moldova. LIMBAJUL DE PROGRAMARE C+ A. ALGORITMI A1. OBIECTELE CU CARE LUCREAZA ALGORITMII. 1 Observatie: Repetitiva poate lucra si descrescator, caz in care conditia se schimba. Blocul incrementare realizeaza cresterea contorului cu o unitate in mod automat. Ciclul cu contor initializare indice = indice_initial corp ciclu indice = indice + pas indice > indicefinal Nu Da corp ciclu incrementare test initializare V1 P1 V2 P2 Vn P

JBL ProAquaTest Cu - Olibetta Online ShopTest Cobre (Cu) - Coral Reef Málaga