Home

Drepturi ale cetățenilor ue

Respectarea drepturilor cetățenilor. Orice persoană care deține cetățenia unuia dintre statele membre ale UE este în mod automat și cetățean european. Cetățenia UE conferă anumite drepturi. Aceste drepturi sunt enumerate la articolele 18 și 25 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Cetățenii europeni au dreptul: de. Drepturile cetățenilor. Libertatea de circulație este una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene și mulți cetățeni ai UE și resortisanți britanici s-au stabilit în străinătate pentru a locui, munci sau studia încă de când Regatul Unit era stat membru al UE. Încă de la începutul negocierilor, protejarea acestor opțiuni. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor europeni. În conformitate cu articolul 9 din TUE și articolul 20 din TFUE, fiecare persoană care deține cetățenia unui stat membru este cetățean al Uniunii. Naționalitatea este definită în conformitate cu legile naționale ale acelui stat. Cetățenia Uniunii este complementară, dar nu.

cetățenilor UE înainte de sfârșitul perioadei de grație. 2.3. Ce este perioada de grație? Acordul de retragere protejează drepturile cetățenilor UE și ale membrilor familiilor acestora care își au reședința în Regatul Unit la 31 decembrie 2020 în conformitate cu legislația UE Legislația UE creează un număr de drepturi individuale aplicabile în mod direct în instanțe, atât la nivel orizontal (între persoane), cât și la nivel vertical (între individ și stat). Inspirată din libertatea de circulație a persoanelor, înscrisă în tratate, introducerea unei forme de cetățenie europeană însoțită de. Drepturile fundamentale și drepturile cetățenilor. Uniunea Europeană nu este doar o piață comună, ci reprezintă o uniune bazată pe valori comune, care modelează identitatea europeană. Aceste valori sunt înscrise în Tratatul privind Uniunea Europeană și includ, de asemenea, drepturile, libertățile și principiile consacrate în.

Ce drepturi aveți și cum le puteți utiliza. Toți cetățenii unei țări membre a Uniunii Europene sunt, automat, și cetățeni ai UE. Statutul de cetățean al UE vă conferă o serie de drepturi și responsabilități suplimentare importante.. Drepturile pe care vi le conferă cetățenia UE Ai sensi dell'articolo 9 del TUE e dell'articolo 20 del TFUE, ogni persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro è un cittadino dell'Unione. La nazionalità è definita secondo le leggi nazionali di quello Stato. La cittadinanza dell'Unione è complementare, ma non sostituisce la cittadinanza nazionale. La cittadinanza dell'UE comprende una serie di diritti [

159943 - 07062021- Luni, 7 iunie, se împlinește termenul până la care statele membre trebuiau să transpună noile norme ale UE privind drepturile de autor în legislația națională. Noua Directivă privind drepturile de autor protejează creativitatea în era digitală, oferind beneficii concrete cetățenilor, sectoarelor creative, presei, cercetătorilor, educatorilor și. Citiți ultimele știri ale zilei la temă drepturi de cetățeni ai UE: Britanicii, gata să plătească pentru păstrarea drepturilor de cetățeni ai UE Pachetul de norme ale UE garantează, pe de o parte, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE de a beneficia de un tratament corect și echitabil în cadrul procedurilor penale, și, pe de altă parte, aplicarea similară a acestor drepturi în toate statele membre Carta înscrie în legislația Uniunii Europene (UE) o serie de drepturi personale, civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor UE și ale rezidenților de pe teritoriul UE. ASPECTE-CHEIE Conținut. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta. Pentru a se asigura că UE și dreptul Uniunii respectă aceleași standarde ca statele membre, Tratatul de la Lisabona prevede obligația ca Uniunea Europeană să adere la convenție. Aderarea ar completa sistemul de protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și ar consolida valorile fundamentale

Includerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii în Tratatul de la Lisabona presupune faptul că instituțiile Uniunii și statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să respecte aceste drepturi. Structura documentului. Preambulul Cartei prezintă hotărârea statelor membre. In Uniunea Europeana traiesc 500 de milioane de oameni in 28 de tari. Avem dreptul sa traim, sa muncim, sa calatorim si sa facem achizitii oriunde in Europa. Anual, facem peste un miliard de calatorii peste granita, iar 12 milioane dintre noi traiesc in alta tara din UE. Dar, uneori, intampinam obstacole legate de libertatea noastra de a ne misca in Europa, pentru ca nu profitam din plin de. Politicienii cer drepturi egale pentru cetățenii UE cu ale cetățenilor britanici după Brexit Boris Johnson este îngrijorat că ar putea fi infectat cu COVID-19, după ce a intrat în contact cu o persoană testată poziti

Acest pachet de norme ale UE garantează, pe de o parte, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE de a beneficia de un tratament corect și echitabil în cadrul procedurilor penale, și, pe de altă parte, aplicarea similară a acestor drepturi în toate statele membre Carta Drepturilor Fundamentale recunoaște o serie de drepturi personale, civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor UE și ale rezidenților de pe teritoriul Uniunii și le înscrie în legislația europeană. SINTEZĂ În iunie 1999, Consiliul European de la Köln a considerat că drepturile fundamentale aplicabile la nivelul Uniunii Europene (UE) trebuie consolidate într-o. Beneficiul acestor drepturi implică responsabilități și îndatoriri atât față de terți, precum și față de comunitatea umană în general și față de generațiile viitoare. În consecință, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile enunțate în continuare. 30.3.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/391R Luni, 7 iunie, se împlinește termenul până la care statele membre trebuiau să transpună noile norme ale UE privind drepturile de autor în legislația națională. Noua Directivă privind drepturile de autor protejează creativitatea în era digitală, oferind beneficii concrete cetățenilor, sectoarelor creative, presei, cercetătorilor.

Eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE): Convenția Românilor

Comisia Europeană a lansat luni, 19 aprilie, o consultare publică privind drepturile electorale ale cetățenilor mobili din UE, ca parte a monitorizării Raportului privind cetățenia din 2020. Drepturile electorale ale cetățenilor mobili din UE sunt incluse în directivele privind exercitarea dreptului de vot și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European (Directiva 93/109/CE. Din dreptul de ședere ca membru al familiei cetățenilor UE care lucrează în Germania decurg aceleași drepturi și obligații ca și cele ale cetățenilor UE înșiși. Membrii familiei cetățenilor UE au de exemplu dreptul de a desfășura o activitate lucrativă ca angajat sau ca independent încă din prima zi a șederii în Germania Politicienii cer drepturi egale pentru cetățenii UE cu ale cetățenilor britanici după Brexit September 9, 2020 Boris Johnson: Voi ridica TOATE RESTRICȚIILE din Anglia, într-o săptămână, inclusiv pe cele de la frontier

Respectarea drepturilor cetățenilo

 1. ării restrâns până atunci la naționalitate și la gender, rasă, religie, vârstă și orientare sexuală
 2. Includerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii în Tratatul de la Lisabona presupune faptul că instituțiile Uniunii și statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să respecte aceste drepturi privind demnitatea, libertățile, egalitatea, solidaritatea, cetățenia și.
 3. de Coronavirus (COVID-19) în cele 27 de state membre ale UE. Raportul analizează impactul măsurilor guvernamentale luate în februarie și martie asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 64
 4. Eurodeputații sunt îngrijorați de drepturile cetățenilor UE din Regat. Eurodeputații analizează situația drepturilor cetățenilor în contextul Brexit și subliniază faptul că aprobarea acordului de retragere va ține cont de experiența dobândită și de garanțiile oferite în ceea ce privește protecția acestor drepturi.

Constituția României recunoaște drepturile electorale ale tuturor cetățenilor. În afară de cetățenii români, cetățeni ai altor țări din UE care locuiesc în România se bucură, de asemenea, de drepturi electorale în alegerile locale și europarlamentare Privind drepturile fundamentale ale cetățenilor LGBT din UE și tratamentul diferit al acestora în diferite state membre dacă acesta nu renunță la anumite drepturi, rămânând practic apatrid. În plus, spre deosebire de un bărbat heterosexual, acesta nu are dreptul să introducă o cale de atac în fața instanțelor. cetățenilor UE în Scoția, dar și pentru a accesa resurse descărcabile, inclusiv traduceri ale acestui buletin informativ în alte limbi europene, vizitați: justcitizens.scot/EU Finanțat de către Guvernul Scoției Dreptul la muncă al cetățenilor din UE

Drepturile cetățenilor Comisia European

CUVÂNT-ÎNAINTE. Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății noastre. În fiecare an, se iau în temeiul tratatelor Uniunii mii de decizii care influențează în mod esențial statele membre ale UE și viețile cetățenilor acestora Pachetul de norme ale UE garantează, pe de o parte, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE de a beneficia de un tratament corect și echitabil în cadrul procedurilor penale, și, pe de altă parte, aplicarea similară a acestor drepturi în toate statele membre Grupul de lucru pentru drepturi fundamentale, drepturile cetățenilor și libera circulație a persoanelor se ocupă de chestiuni legate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de negocierile privind aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului. De asemenea, grupul. Aplicarea dreptului UE în 2020: protejarea normelor pe care le-am convenit și a valorilor noastre comune în timpul unei pandemii. Astăzi, 23 iulie, Comisia Europeană a adoptat Raportul anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE, care prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat respectarea dreptului UE în 2020, precum și performanțele statelor membre UE garantează o serie de drepturi fundamentale ale cetățenilor săi și îi protejează de discriminare, în timp ce spațiul UE comun de justiție contribuie la soluționarea problemelor juridice transfrontaliere atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. UE nu este o simplă piață unică pentru bunuri și servicii

CPESC: Documente si comunicare: e-publicaţii - Să

Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor europeni - Key for

(FRA) Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Colectând și analizând date, FRA ajută instituțiile UE și statele membre ale UE să înțeleagă care este miza apărării drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor din UE și să soluționeze problemele care apar în acest domeniu Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în. 150730 - 11062019 - De astăzi, 11 iunie, începe să se aplice Directiva privind garanțiile speciale pentru copii, ultima din setul de șase directive ale UE care garantează drepturi procedurale pentru cetățenii de pe tot teritoriul UE, întregindu-se astfel setul de drepturi de care beneficiază aceștia. Pe lângă această directivă care le garanteaz DAEU prezintă Portalul Europa ta, drepturile și oportunitățile cetățenilor și ale întreprinderilor din UE data: 19-05-2021 Joi, 20 mai, de la 11.00 la 12.00, Agenția de Stat pentru Guvernare Electronică găzduiește un eveniment online, care va prezenta portalul digital unic actualizat al UE - Europa t conferă cetățenilor noi drepturi. În unele cazuri, se concentrează asupra luptei împotriva unor forțe continentale și globale pentru a menține echilibrul economic al UE și pentru a genera locuri de muncă. În alte cazuri, ajută la redarea speranței pentru victimele catastrofelor naturale sau ale celor provocate de om

 1. Participarea contează, dreptul de vot al cetățenilor UE care locuiesc în Italia. Au aceste drepturi, dar nu le folosesc 06/06/2017, 16:5
 2. Definiții, termeni, drepturi și prevederi ale GDPR-ului. Pentru a deveni compatibil cu GDPR, nu aveți nevoie doar de niște instrumente. Aveți nevoie de o analiză aprofundată, de un plan și de o listă detaliată de verificare.Ele trebuie să acopere toate aspectele și procele implicate. Prima etapă a unei astfel de strategii, a unei.
 3. Premierul britanic, Theresa May, a declarat că cetățenii UE care sosesc în perioada de tranziție post-Brexit nu vor avea aceleași drepturi ca și cei care au... 02.02.2018, Sputnik Moldov
 4. istrul (Marii Britanii, Theresa May — nota red.) va informa în cursul acestei săptămâni liderii europeni despre poziția Regatului Unit cu referire la acest subiect (drepturile cetățenilor — nota red.) în cadrul Consiliului European
 5. Eurodeputații analizează situația drepturilor cetățenilor UE după Brexit și subliniază faptul că aprobarea acordului va ține cont de experiența dobândit
 6. frontierelor externe ale UE, în special pe rutele de migrație din estul și centrul Mediteranei, dar presiunea globală asupra frontierelor externe ale Europei rămâne relativ ridicată. În plus, călătoria spre UE poate fi extrem de periculoasă, iar călăuzele expun frecvent migranții unor riscuri care le pun viața în pericol
 7. cetățenilor UE care consideră actualele acțiuni ale UE în domeniul sănătății și securității sociale ca fiind insuficiente de la 50- % în 2016 la 48 % în 2018. În ciuda stabilității în timp a opiniei la nivelul UE, au existat schimbări semnificative în anumite state membre. Cele mai pronunțat

Cetățenii Uniunii și drepturile lor Fișe descriptive

 1. Lege pentru restrângerea unor drepturi ale cetățenilor. Postat pe 7 iulie, 2020 at 7 iulie, 2020 de Curierul de Ramnic. 210 0. Facebook Twitter. Pentru a respecta cerințele stabilite în Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile.
 2. În ceea ce privește dreptul la liberă circulație, majoritatea absolută a cetățenilor europeni din toate cele 27 de state membre ale UE sunt convinși că acest drept ar aduce avantaje economice țării lor. Anul european al cetăţenilor 2013 este consacrat drepturilor care decurg din statutul de cetăţean al UE
 3. Luni, 7 iunie, este termenul limită până la care statele membre trebuie să transpună în legislația națională noile norme UE privind drepturile de autor, informează un comunicat. Noua Directivă privind drepturile de autor protejează creativitatea în era digitală, aducând beneficii concrete cetățenilor, sectoarelor creative, presei, cercetătorilor, educatorilor și.
 4. ării, incluziunii, demnității umane, libertății și democrației. Aceste valori sunt consolidate și protejate de statul de drept, consfințit prin tratatele UE și Carta drepturilor fundamentale

Drepturile fundamentale și drepturile cetățenilor

Cetățenia UE Uniunea European

Noile norme ale UE privind drepturile de autor PROMPT MEDI

Octavian Oprea, șeful Autorității pentru Digitalizarea României, a făcut joi o serie de precizări despre noua carte de identitate electronică, preconizată pentru implementare începând din vara anului 2021 în România, care va funcționa și ca o cheie de autentificare a cetățeanului în platformele digitale care intermediază relația cu instituțiile statului prin Internet ale UE. 1. Subsemnatul sunt avocat înregistrat în Baroul București încă din anul 1996 și practician în Drepturilor Fundamentale ale UE Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de Regulamentul pare că vine în întâmpinarea statelor membre ale Uniunii și ale cetățenilor lor. În realitate, Regulamentul. Avocatul Gheorghe Piperea cere anularea documentului european care reglementează folosirea noului certificat digital pe teritoriul statelor din Uniunea Europeană. În opinia sa, votul dat pentru reglementarea certificatului verde digital ar încălca mai multe dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene. Avocatul Piperea solicită Tribunalului Uniunii Europene să anuleze urgent acest. Voturile Parlamentului pentru drepturi civile digitale; Susţine! FAQ; Contact; English; Eşti aici Acasă » Julia Reda: reforma copyright-ului în UE ar putea afecta drepturile fundamentale ale cetățenilor. Julia Reda: reforma copyright-ului în UE ar putea afecta drepturile fundamentale ale cetățenilor

drepturi de cetățeni ai UE - ultimele știri ale zilei și

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este un instrument esențial de coeziune al UE, ce are ca scop reducerea disparităţilor dintre regiunile UE, alături de programul Interreg. Videoclipul de mai jos surprinde principalele scopuri ale acestor inițiative - drepturi & oportunități egale între regiuni, în toate domeniile - scopuri pentru care UE a investit peste 200. Clasificarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni 12. 1.4.1. Tipuri de clasificări 12. 1.4.2. Drepturile civile şi politice 14. 1.4.3. Drepturile economice, sociale şi culturale 25. 1.4.4. Generaţia a treia de drepturi sau drepturile de solidaritate 33 Ambasadorii celor 27 de state membre UE au decis, miercuri, împreună cu conducerea Comisiei Europene, ca drepturile de rezidență ale cetățenilor europeni să rămână neschimbate și după Brexit, atât timp cât Marea Britanie va aplica în continuare legile UE, în perioada de tranziție de doi ani

În J. Of. UE nr. 66 din 26 ianuarie 2021 s-a publicat Decizia Comitetului executiv al Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de agenție Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor. (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile UE garantează o serie de drepturi fundamentale ale cetățenilor săi și îi protejează de discriminare, în timp ce spațiul UE comun de justiție contribuie la soluționarea problemelor juridice transfrontaliere atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. UE nu este o simplă piață unică pentru bunuri și servicii Apărarea frontierelor externe ale UE . a cetățenilor UE și a altor persoane cu drept de l iberă circulație), atât la intrare, cât și la ieșire, pentru după cum au subliniaAgenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europenet și diverse ONG - uri. Deși politicile UE par să fi avut un impact asupra numărului de treceri.

Institutul pentru Drepturi Civile Europene este o asociație non-guvernamentală, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial care a fost constituită în anul 2007 la inițiativa Președintelui fondator - domnul avocat Deleanu Ruslan, având drept obiectiv principal promovarea valorilor civice, ale democrației și statului de drept, militând pentru apărarea și promovarea. Implicarea cetățenilor În fiecare an, la 3 decembrie, Comisia Europeană, dintre cele mai importante drepturi ale omului, și anume acela de a participa în mod activ la Convenția reflectă elementele esențiale ale Strategiei UE privind persoanele cu dizabilități pentru 2010-2020, care pune accentul în egală.

Noi schimbări în legislația UE - Ce drepturi și garanții

 1. DINTRE LISTELE DE DREPTURI ALE OMULUI INTERNAȚIONALE, I.II Republica Moldova nu este un stat membru al UE, prin urmare Carta drepturilor drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Prin urmare, sub rezerva respectării acestei condiții cu privire la procedura de revizuire,.
 2. European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-
 3. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Etapele pe care le are la dispoziție Comisia Europeană de a acționa asupra statelor membre sunt

EUR-Lex - l33501 - EN - EUR-Le

Directive UE anti-discriminare interzic atât discriminarea româneşti pentru a oferi șanse egale de afirmare tuturor cetățenilor, indiferent de gen, etnie, statut economic și social, dizabilitate, orientare sexuală etc. Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste drepturi este principalul scop al UE d O astfel de protecție ar trebui să fie garantată în mod efectiv prin introducerea, în dreptul Uniunii, a unor drepturi conexe dreptului de autor pentru reproducerea și punerea la dispoziția publicului a publicațiilor de presă ale editorilor stabiliți într-un stat membru în ceea ce privește utilizările online de către prestatorii. Drept civil- reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale în care părțile figurează ca subiecte egale în drepturi, unele raporturi personale legate de individualitatea persoanei, precum și condiția juridică a persoanelor fizice și a altor subiecte colective, în calitatea lor de participante la raporturile juridice civile Memorandumul are drept scop asigurarea drepturilor de muncă și sociale ale cetățenilor moldoveni care migrează în scop de muncă agricolă sezonieră în Germania, transmite Știri.md. Semnarea memorandumului de cooperare va asigura un cadru de garanții legale pentru lucrătorii moldoveni, bazat pe echitate și condiții egale de muncă cu lucrătorii germani și va contribui la.

Protecția și promovarea drepturilor omului - Consiliu

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene - Wikipedi

Drepturile tale: Esti cetatean european si ai drepturi

să recâștige încrederea cetățenilor săi pe de altă parte, sistemele bazate pe drepturi la plată, în cadrul cărora plățile sunt efectuate cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE. Textul integral al Raportului anual pe 2015 al Curții de Conturi Europene este disponibil la adresa Europol este agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii. Scopul nostru principal este acela de a contribui la crearea unei Europe mai sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor UE. Având sediul la Haga, în Țările de Jos, agenția sprijină cele 28 de state membre în lupta lor împotriva criminalității grave și a actelor de terorism comise la nivel.

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a anunţat, miercuri, că Uniunea Europeană este pregătită pentru scenariul încheierii fără niciun acord a tranziţiei post-Brexit, atenţionând Marea Britanie că, indiferent de rezultatele negocierilor, partenerii nu au drepturi egale cu statele UE, anunță MEDIAFAX Constituția României, în forma inițială, a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. +. Titlul I Principii generale Într-un articol recent am făcut trimitere la marcă, în legătură cu care, în acest material voi face unele precizări practice. În România, legea care guvernează această materie este Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în timp ce la nivel european există Regulamentul (UE) 2017/1 Acordul UE-Londra nu oferă cifra exactă a notei de plată pe care Marea Britanie o va plăti, dar estimările specialiștilor britanici vorbeau despre 40-45 de miliarde de Euro, în vreme ce Bruxelles-ul se gândea la 55 de miliarde. Ce prevede acordul. La această sumă se adaugă alți bani deja promiși de Marea Britanie înainte de Brexit.

Eşecul Minority SafePack. Comisia respinge iniţiativa Budapestei şi rămâne consecventă principiilor europene în materie de drepturi ale minorităților.. Teme secundare ale UE. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020. Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. Proiect: PROGram de Revitalizare a Economiei Sociale.

Reforma copyright în UE – Implică-te și corectează!

Drepturi egale cu ale cetățenilor britanici pentru