Home

Primaria turda taxe si impozite formulare

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - Primăria - Turd

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA - în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, având Cod Unic de Înregistrare 4378930, prin Direcția de Impozite și Taxe Locale, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în următoarele condiții Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turda s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr.18/2005, fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu. Program cu publicul Direcția Impozite și Taxe Locale Sediul din P-ța 1 Decembrie 1918 nr.28 Luni - Joi - 08.00-13.00 Vineri - 08.00 - 12.00 Biroul Unic din P-ța 1 Decembrie 1918 nr.31-3 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE. Misiunea SERVICIULUI EVIDENȚĂ - ÎNCASARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE este de evidență a tuturor creanțelor din impozite, taxe, amenzi, chirii și concesiuni datorate bugetului local de către fiecare contribuabil, de încasare a sumelor stabilite în sarcina acestora, de reflectare corectă în evidența fiscală a tuturor operațiunilor legate de. privind impozite, taxe locale Şi alte venituri datorate bugetului local Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridic

Formulare Directia Taxe si Impozite Locale. Referitor la contul unic denumit Sume Încasate Pentru Bugetul Local în Contul Unic în Curs de Distribuire se pot depune în contul: RO11TREZ60621A470400XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Alexandria. FORMULARE FOLOSITE IN ACTIVITATEA DE IMPOZITE SI TAXE - PERSOANE JURIDICE Primaria Comunei Sânpetru. Comuna Sânpetru judetul Brașov, Str Republicii Nr 655 COD 507190 (0040)-0268-360028 . contact primaria-sanpetru.r

Formulare pentru depunerea documentelor online - Turd

  1. Serviciul impozite și taxe persoane juridice. Înregistrare in evidenta fiscala. Sunt necesare urmatoarele documente: - Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (original şi copie. - Inregistrarea la grefa Tribunalului - pentru asociatii, fundatii, ONG, etc
  2. Str.Teilor, Nr. 45, Comuna Brazi, Sat Brazii de Jos | Tel.: 0244.480.700 Fax: Fax: 0244-480631 | relatiicupublicul@pcbrazi.r
  3. Model ITL 015. 7. Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice. Model ITL 012. 8. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport. Model ITL 016. 9
  4. PDF. DOC. ITL015- Declaraţie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj in scop de reclama şi publicitate. 2016. PDF. DOC. ITL012- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice. 2016

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Directia Impozite si Taxe Locale Sectorului 5, in conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul (UE) 2016/679, in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat Serviciul Taxe și Impozite Locale. Details. Taxe_si_imp. Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate (acte administrative emise pentru contribuabili restanțieri la plata impozitelor și taxelor locale) Publicat în 23.04.2021. Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate. Proces verbal privind îndeplinirea comunicării prin. Taxe si impozite. Anunt dezbatere IT nr. 2990/02.03.2021 - Hotarare 2020 - Acte necesare - Program de functionare - Modalitati de plata - Cont unic colectare amenzi - Acte administrative fiscale emise; Bugetul si bilantul contabil / Program Achizitii Publice - Bilant contabil - Transparenta venituri salariale - Datorie public

Petitii. INFORMARE : Informăm persoanele interesate în adresarea petiţiilor către Primăria Municipiului Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.7 din O.G.27/2002, 'petiţiile anonime sau cele în care NU sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe' PERSOANE FIZICE Cerere user si parola Ghiseul Online Cerere user si parola Ghiseul Online Impozitul pe clădiri Declaratie fiscala cladiri rezidentiale, nerezidentiale sau mixteITL-001 Chestionar utilitati Impozitul pe terenuri www.oradea.ro Taxe şi impozite locale Formulare tipizate. Rețele Sociale. Selectați limba. Mobile Menu. Piata. Vizualizare/plata impozite si taxe: Depuneri declarații on-line: Cereri on-line: Vizualizare stadiu de rezolvare al cererilor: Comunicari prin publicitate: Comunicate de presă: Buletin de stiri: Informatii in formal XML (RSS) Cerere on-line emitere id pentru consultare plata online a taxelor și impozitelor: Tutorial validare semnătură. Primaria Municipiului Targu-Jiu > Primarie > Servicii Electronice > Plata taxe si impozite Formulare Formulare. Certificat de Urbanism Certificat de Urbanism Taxe si impozite prim_bascov 04.02.2020 Compartimentul Impozite si taxe locale al Primariei Bascov are atributii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, pe raza administrativ - teritoriala a comunei Bascov, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

Contact - Primăria Municipiului Turd

Taxe si impozite. Declaratie teren PJ. Declaratie teren PF. Declaratie taxa publicitara. Declaratie cladire PJ. Declaratie cladire PF. Certificat fiscal PJ. Certificat fiscal PF. CERERE SCUTIRE Reducere și anulare accesorii taxe cu 73,30% Primaria Snagov 2016-04-06T11:41:25+03:00 Către locuitorii comunei Snagov Primarul Comunei Snagov, domnul Marian Oancea, împreună cu membrii Consiliului Local Snagov, vă aduc la cunoștiință că în data de 12.02.2016 a fost adoptată Hotărârea nr Portal Primaria Comunei Hărman. Harman. Primaria. Conducerea primariei. Structura organizatorică. Program de funcționare. Program de audiente. Formulare online, acte necesare. Declaratii de avere si interese ACTE TAXE SI IMPOZITE. Details. Written by Super User. Category: Primaria. Created: 22 August 2017. Actualizat 2016. Model orientativ declaratie pe proprie răspundere necesară clădirilor mixte. Declaratie clãdire Persoane fizice. Declaratie impunere teren Persoane Fizice Taxe si impozite. System Administrator 26.10.2016. Consultare taxe si impozite. Plata taxe si impozite. Modalităţi de plată. Legislaţie. Formulare. Comunicări acte administrative. Conturi IBAN persoane fizice

SERVICIUL EVIDENȚĂ ÎNCASARE IMPOZITE ȘI TAXE - Turd

TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE. MODALITĂȚI DE PLATĂ Formulare. Examen promovare în grad profesional imediat superior - 30.08.2021. 29 iulie 2021 MT. Concurs 17.08.2021 - Consilier achiziții publice, clasa 1 grad profesional debutant - compartiment achiziții publice Bine aţi venit pe site-ul primăriei comunei Feleacu! Comuna Feleacu se situează la doar 7 km de reședința de județ, Cluj-Napoca, pe culmea dealului Feleacului, la o altitudine medie de 711 m. Suprafața comunei este de 61,7 km2, ea compunându-se din 5 localități: Feleacu, sat reședință de comună, Gheorghieni, Vâlcele, Sărădiș. Dacă doriţi să completaţi cererea - declaraţia Dvs. înainte de a vă prezenta la Seviciul Public Impozite şi Taxe Locale puteţi descărca formularul pentru listare aici... Fişiere ataşate Cerere_restituire_impozite_30.06.2020.doc Downloa

Impozite și taxe locale. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local (ITL-012) Declaratie fiscala: pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice (ITL-005. Primaria Municipiului Galati. Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,vă face cunoscut ca in ziua de 20.08.2021 la ora 10:00 in str. Domnească nr. 13 bl. L parter, Galati , se va vinde la licitatie urmatorul bun mobil.

Formulare - Serviciul Taxe si Impozite Site-ul oficial

PERSOANE FIZICE Cerere user si parola Ghiseul Online Cerere user si parola Ghiseul Online Impozitul pe clădiri Declaratie fiscala cladiri rezidentiale, nerezidentiale sau mixteITL-001 Chestionar utilitati Impozitul pe terenuri www.oradea.ro Taxe şi impozite locale Formulare tipizate. Rețele Sociale. Selectați limba. Mobile Menu. Piata. Descarca Formulare Taxe si Impozite Afumati. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice si juridice. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane fizice

Formulare Directia Taxe si Impozite Locale - Primăria

Primaria Botosani. Primaria Conducerea institutiei Audiente Comunicate de presa Directii si servicii Dispozitii Primar Finantari nerambursabile Finantari rambursabile Formulare online Grup Acțiune Locală Buget local Declaratii de avere functionari Organigrama Planuri Urbanistice Registrul Agricol Regulament de organizare Regulament intern Primaria Municipiului Dragasani. CERERE COMPENSARE: https://primariadragasani.ro/informatii-publice/taxe-si-impozite-locale/formulare-taxe/persoane-fizice/Persoane. Primaria Municipiului Dragasani. DispForm.aspx: DispForm.aspx: Acest site se doreş te a fi o nouă fereastră de comunicare cu dumneavoastă, cei ancoraţi în activităţile cotidiene, dar şi cu cei care găsesc la îndemână utilizarea sa

Bun venit pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Botoşani! DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE. Programul de lucru cu publicul incepand cu data de 1 februarie 2021: Luni, 8 30 -16 00 ; Marți 830-16 00 ; Miercuri 1030-18 00 ; Joi 830-16 00 ; Vineri 830-13 30. Date contact: tel. 0231 502 200 int. 211 / email: ditlbt@primariabt.ro Primaria Municipiului Giurgiu INFORMATII Acte si formulare necesare Formulare Taxe si Impozite Local Taxe si impozite Tecuci - Pagina oficială, acte şi formulare necesare plăţii impozitelor şi taxelor locale, legislaţie, termene de plată, somaţii. 20/06/2017 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local - persoane fizice. Descarcă Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone Taxe si impozite - online; Proiecte și investiții; Transparență decizională; Lista documentelor produse si/sau gestionate de Consiliul Local al orasului Bals si Primaria orasului Bals; Acte utile , formulare , cereri tip; Reabilitarea si reamenajarea cartierului Orasul Nou din localitatea Bals, judetul Olt; Declarații de avere si.

Taxe si impozite - Formulare Necesare Primăria comunei

Primaria Municipiului Dragasani. În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilul Primaria - Organigrama - Conducerea - Declaratii de avere - Dispozitii Primar - Taxe si impozite - Formulare - - Indemnizatia de crestere a copilului - - Handicap copii - - Handicap adulti - - Alocatia pentru sustinerea familiei - - Alocatia de stat - - Ajutor social - - Ajutor de incalzire a locuintei - Anunturi vanzari terenuri - Urbanis Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren, persoane fizice.pdf (161 kB) Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren, persoane juridice.pdf (177 kB) Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport.pdf (97 kB) Formular - Impozit pe spectacole.pdf (129 kB) Articolul anterior Taxe si impozite

6. (1) Taxa pentru autorizarea activităţilor economico-productive, de turism şi de agrement, desfăşurate pe teritoriul comun al municipiului Tulcea şi al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Tipul documentului. Valoare taxă autorizare/ avizare anul 2020 -lei-. Valoare taxă autorizare/ avizare anul 2021 -lei- Primaria - Organigrama - Conducere - Declaratii de avere - Dispozitii Primar - Taxe si impozite - Anunturi vanzari terenuri - Formulare - Urbanism - Anunturi starea civila; Consiliul Local - Componenta Consiliului Local - Hotarari ale Consiliului Local - Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local - Convocari sedinte C.L. - Proiecte de. Formulare tipizate MODEL ITL, Formulare cereri. Persoane fizice Persoane juridice; CONTURI PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE; LEGISLAȚIE - Legea 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX și HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fisca Formular cereri, petitii si sesizari; Formulare Centru informare cetateni; Formulare Asistenta Sociala; Formulare Registru Agricol; Formulare Taxe si Impozite; Formulare Urbanism; Acte necesare si modele tipizate; Raportari probleme; Plati taxe prin transfer banca Stimați cetățeni, Serviciul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia vă informează că, în data de 28 martie, anul curent a fost adoptată OUG nr8/2016, care completează și modifică Legea nr 227/2015, adoptată de Guvernul României și aprobată de Parlament în data de 8 septembrie 2015, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, Art.495, literele..

Acte necesare și formulare tipizate pentru Taxe și Impozit

Taxe şi impozite • TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE • Programul de lucru al casieriilor Direcției de Impozite si taxe • IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT • Lista documentelor care se pot depune electronic (semnate electronic) • Formulare pentru impozitele si taxele locale • Conturi Iba Impozite și Taxe Locale. E-mail: taxesiimpozite @ primariadobroesti.ro / Număr de telefon: 021.255.33.20 int. 3004. Documente: serviciul contabilitate, taxe, impozite locale, executări silite și autorizări transport ( Se pot descarca in calculator in format pdf si completa ulterior in vederea depunerii la sediul primariei ) Document Taxe. Hotărâre nr. 61 indexare impozite și taxe 2022 Hotărâre nr. 183 mod si complet HCL-172 2020 stabilire impozite si taxe locale 2021 Hotărâre nr. 172 impozite si taxe 2021. Hotărâre nr. 98 instituire măsuri fiscale acord facilități fiscale anulare accesorii obligații bugetare Hotărâre impozite și taxe locale 2020 Hotărâre impozite și taxe locale 2019 Hotărâre impozite și. Nr. Data eliberarii: Beneficiar/Adresa: Obiectiv: Amplasament: 2: 05/02/2013: Murasan Valeria, Turda, str. Libertatii, nr. 10, jud. Cluj: Construire anexa gospodareasc

Formulare - Taxe si impozite - Primaria Braz

Anunt 28.12.2020. Dec 28, 2020 admin. << Comuna Movileni, cu sediul in comuna Movileni judeţul Galaţi , cod postal 807195 ,telefon 0236/823002, fax 0236/823006 ,cod fiscal 3814747 , e-mail : primaria.movileni@yahoo.com , organizeaza licitatie publica pentru atribuirea contractelor de concesiune pe loturi-suprafete de teren intravilan din. PROGRAM CU PUBLICUL LUNI-JOI ,ZILNIC INTRE ORELE 8.00-14.00 VINERI, INTRE ORELE 8.00-12.00 Tel: 0243/254.975 int. 2 Prezentare Locala. Localitatea Aiton, este situata in partea central-estica a judetului Cluj, intre 46 grade- 42 grade 30′ latitudine nord si intre 23 grade 40′ si 23 grade 48′ longitudine est, in partea central-estica a judetului Cluj si la 16 km de municipiul Turda. Vecinii: Comunele Feleacu si Apahida la N-V, Comuna Cojocna la N-E, Comuna Ploscos la E

Video: PMC Formulare pentru impozitele si taxele local

T a x e si i m p o z i t

Formulare Archive - Directia de Impozite si Taxe Local

Formulare taxe si impozite Primaria Colonesti. Descarca Anexa nr.1 - Model 2016 ITL Regim special - 001.pdf (101 KB) Descarca Anexa nr.2 - Model 2016 ITL - 002 impozit cladiri PJ.pdf (487 KB) Descarca Anexa nr.3 - Model 2016 ITL - 003.pdf (28 KB Formulare taxe si impozite Primaria Maruntei. Descarcati fisierul PDF. Formularul poate fi completat direct in PDF si apoi salvat sau imprimat ! Descarca 02 Declaratie fiscala stabilirea impozit-taxa pe cladiri PJ.pdf (1 MB) Descarca 03 Declaratie fiscala stabilire impozit pe teren PF.pdf (2 MB Formulare taxe si impozite. Primaria Crampoia. Descarca 12 Cerere eliberare certificat de atestare fiscala pj.pdf (617 KB) Descarca 16 Adresa de infiintare a popririi.pdf (608 KB) Din aceeasi categorie. Formulare asistenta sociala. Toate drepturile rezervate @ Primaria Crimpoia - Judetul Olt. Anunt concurs functie publica de inspector principal Serviciul buget, contabilitate impozite si taxe locale -02.03.2020 Anunț concurs recrutare funcție contractuala de inspector IA în cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe-proba scrisa 21.02.202

Formulare taxe si impozite Primaria Schitu. Descarcati fisierul PDF. Formularul poate fi completat direct in PDF si apoi salvat sau imprimat ! Descarca 02 Declaratie fiscala stabilirea impozit-taxa pe cladiri PJ.pdf (532 KB). Formulare online taxe si impozite persoane juridice gradistea judetul brail Acasă Primaria Compartimente Impozite si taxe Formulare tipizate Taxe si Impozite Formulare tipizate Taxe si Impozite. Alegeri 2020 Programari online Impozite și Taxe Depuneri documente online Sesizeaza o problema Verificare status documente Anunturi generale Camera LIV

formulare. taxe si impozite. hcl taxe si impozite locale; plata impozite si taxe online. informare privind accesul la documente; formular pentru utilizarea portalului primariei obrejita; obȚinere certificat fiscal; obȚinerea certificatului fiscal. cerere persoane fizice; cerere persoane juridice; declaratii; asistenta sociala. informaȚii. Plateste Taxe si Impozite Online. Platforma națională de programare pentru vaccinare împotriva COVID-19. Portal Consiliul Județean Teleorman. ETICA-Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație. Primaria Municipiului Alexandria detine urmatoarele certificari

Formulare TAXE și IMPOZITE. 2. Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție, a sprijinului lunar pentru copilul/parintele cu dizabilitate Taxe si impozite. Transparenta decizionala. Transparenta salariala. Starea Civilă. Strategia de Dezvoltare Locală. Registrul Agricol. Contact. Monitorul Oficial Local. Statutul Municipiului Oltenița in vederea inchiderii/deschiderii de an fiscal 2020/2021, intre 30.12.2020 orele 17:00 si 04.01.2021 orele 08:00 nu se pot face plati alternative (prin aplicatia mobila a sectorului 4, www.ghiseul.ro, selfpay, westaco)..

Impozite si Taxe. Serviciul de Impozite si Taxe va pun la dispozitie urmatoarele acte necesare pentru obtinerea unor documente, formulare care pot fi tiparite, completate si depuse prin deplasarea la ghiseu. Totodata puteti trimite notificari si solicitari si pe adresa de mail taxe_baltadoamnei@ph.e-adm.ro. Decizii impunere PF an 2021 TAXE SI IMPOZTITE 2019. HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL BIRNOVA cu nr. 167 din 23.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019. Taxe si impozite 2018. Taxe si impozite 2018. Taxe si impozite 2018. proiect taxe si impozite 2018 Website Comuna Chiocina. Informatii primarie, taxe si impozite, buget, concursuri, educatie, proiecte in dezvoltar

Taxe si Impozite - Primăria Snagov. DEZBATERE PUBLICĂ. ANUNȚURI. Monitorul Oficial Local. Formulare și acte necesare. Executări silite. Oportunități de angajare. Primărie. Comuna Snagov Formulare Impozite si taxe locale Primaria Strejesti. Descarca CERERE CERT FISC PERS FIZICE.doc (29 KB) Descarca CERERE FISCAL PERSOANE JURIDICE.docx (14 KB) Descarca Cuantum sume eliberare documente TAXE SPECIALE.doc (73 KB) Descarca Declaratie fiscala imp tmt peste 12t.docx (66 KB Declaratii de avere si interese; Formulare tip; Transparenta decizionala secretariat@primaria.mangalia.ro. S-au majorat amenzile pentru nerespectarea Regulamentului parcărilor, în Mangalia. TOP ACCESARI POSTARI. Programul de lucru cu publicul al S.P.C.L.E.P. Mangalia. Evidenta Persoanelor 14 iunie 2017. IMPOZITE SI TAXE. Impozite si taxe.