Home

Venituri dex

VENÍT, -Ă, (1) venituri, s. n., (2) veniți, -te, s. m. și f. 1. S. n. Ceea ce se obține din desfășurarea unei activități, din plasarea unei sume de bani etc.; câștig, beneficiu. Venit național = indicator macroeconomic al rezultatelor activității (anuale) reprezentând suma veniturilor încasate de factorii de producție care participă direct sau indirect la producție Definitia venituri definitie DEX venituri - nou-venít adj. m., s. m., pl. nou-veníți, art. nou-veníții; f. 12 rezultate Dex Online pentru definitie venituri Dictionare: Toate DEX Sinonime Antonime Neologisme Ortografic Arh Dicționar dexonline. Definiții, sinonime, antonime, conjugări, declinări, paradigme pentru cheltuială din dicționarele: DEX '09, MDA2, DEX '98, DLRLC, DLRM. - venituri din activităţi online, dacă nu este necesar să munceşti în fiecare zi pentru ele; - orice altă activitate în care nu trebuie să te implici în mod constant pentru a obţine un anumit venit. În final, cred că te-ai lămurit de diferențele dintre venitul activ și cel pasiv

venit - definiție și paradigmă dexonlin

  1. ată (de obicei un an), bazat pe experiența financiară, adică pe balanța anului expirat. Buget echilibrat. Buget excedentar. Buget deficitar. În ceea ce privește bugetul, s-a schimbat.
  2. Venit. În domeniul afacerilor, venitul reprezintă o sumă de bani pe care o companie o primește din activitățile sale normale de afaceri, de obicei, din vânzarea de bunuri și servicii. În multe țări, cum ar fi Regatul Unit, venitul este menționat ca cifra de afaceri. Unele companii primesc venituri din dobânzi, dividende sau.
  3. us (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluand in.

Dicționar dexonline. Definiții, sinonime, antonime, conjugări, declinări, paradigme pentru ilicit din dicționarele: DEX '09, DEX '96, MDA2, DLRLC, DN, MDN '00. Din grupa 76 Venituri financiare fac parte: • Venituri din imobilizări financiare (Contul 761) In aceasta categorie se include veniturile din imobilizări financiare: titluri de participare, interese de participare. • Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (Contul 762) Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din investiţii financiare pe. VENÍT, -Ă,(1) venituri, s. n., (2) veniți, -te, s. m. și f. 1. S. n. Ceea ce se obține din desfășurarea unei activități, din plasarea unei sume de bani etc.; câștig , beneficiu . Venit național = indicator macroeconomic al rezultatelor activității (anuale) reprezentând suma veniturilor încasate de factorii de producție care.

Active si Pasive Sunt sigur ca deja ai citit primul articol in care am vorbit despre active si pasive. Daca nu, il gasesti aici. Te sfatuiesc sa-l citesti eu cred ca ajuta. Este vorba despre articolul in care iti vorbeam de datoriile bune si cele rele. Scurta parte teoretica Definitia contabila a unui activ si.. Noţiunile de venituri şi cheltuieli sunt întâlnite deseori în activitatea financiar-contabilă. În vederea înţelegerii şi contabilizării într-un mod corect, analizăm definițiile reglementate de art. 19 din OMFP nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu.

Cifra de afaceri (CA) reprezintă totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercițiu fiscal. Cifra nu include TVA-ul facturat.. Cifra de afaceri. Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată. În cuantumul cifrei de afaceri nu se. Cei care obțin venituri din dobânzi anul acesta trebuie să completeze doar în anumite cazuri declarația unică și să o depună în termenul prevăzut de lege. Pentru aceste venituri se datorează obligatoriu impozitul de 10%, reținut însă la sursă, nu fiscalizat prin declarația unică, iar contribuțiile la sănătate, doar dacă se obțin venituri peste 12 salarii minime brute Analiza pe baza contului de rezultate are ca obiectiv evaluarea performantelor intreprinderii, prin intermediul soldurilor intermediare de gestiune, a capacitatii de autofinantare si a ratelor de rentabilitate. 1. Contul de rezultate. Formatul actual al contului de rezultate din Romania este unul tip lista, armonizat cu legislatia europeana si.

Anexa nr. I VENITURI Apartine bugetului: ** Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu modificarile ulterioare Capitol Subcapitol Paragraf Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, prin Ordinul MFP nr.1954/200 Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/ Întilincire Minar Venituri Biblie El Public Fărâmiţare Comportament Acelaşi Nelimitat Afirmativ Sine Nitrificaţie Sticlă Pioasă Hazard Covăţea Femelă Rânjet Ceda Setter Beţiv Sgripcă Concetăţean Calcit Lumesc Podgorean Romanitate Intruziv Riposta încântat Feeric Răspunde Luptă Pravilist Oportunitate. Caracteristici. 1. au caracter obligatoriu, ceea ce presupune ca toate persoanele fizice și/sau juridice care realizează venituri dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere să participe prin impozite la constituirea fondurilor generale ale statului; . 2. sunt plăți către stat cu titlu definitiv și nerambursabil, în sensul că odată făcute, ele sunt utilizate numai la. Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/ Venituri Obsesiv Vâşca Clivaj Bârfe Spaţiu Speranță Supleţe Rezerva Oierul Echipă Răsur Grandios Prezidenţial Atmosferă Comutare Abaca Instantaneu Tras Situație Săvârşitor Direcţie înaltă Remediat Clacă Neimportant Femeie Electroforeză Bulit Dregător Lecţie Temă Murmur Parșit Gol Prodig.

Definitia venituri definitie DEX Online, dictionar roma

  1. Veniturile din activitatea operaţională se subdivizează în două grupe: venituri din vânzări, care cuprind încasările din comercializarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, operaţiunile pe bază de barter, contractele de construcţie; alte venituri operaţionale, din care fac parte sumele primite sau de primit din ieşirea (vânzarea, schimbul) activelor curente, cu.
  2. Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cifra de afaceri este unul indicatori de baza prin care analizeaza performanta economico- financiara a unei companii . Aceasta indica capacitatea firmei de a genera venituri si astfel resurse de finantare, pozitia firmei comparativ cu altele din acelasi domeniu. Cifra de afaceri inseamna in linii mari suma totala a.
  3. Venituri Arhiepiscopat Lins Minune Rotilă Variată Lucru Sârbesc Semantism Numi Ermit Jigodie Zbate Obosit Dușman Multitudine Trişa Entuziasmat Aurărie Vlăjgan Soţioară împerechere Indruşaim Cursant întrema Schimb înstreinătate Dânsele Butanonă Buze Radial Compromis Automotor Estimare Ex Coagula Surpa Credincios Tare.

cheltuială - definiție și paradigmă dexonlin

Sa presupunem aceeasi activitate cu cod CAEN 6202: activitati de consultanta in tehnologia informatiei, unde am incasat (nu facturat) venituri de 156.000 lei. Pentru obtinerea acestor venituri am avut cheltuieli deductibile de 48.000 de lei. Ca urmare, venitul net obtinut este de 156.000 -48.000= 108.000 lei obtin venituri din în România impozi PENSII - tratamc :izice rezidente române :izice stäine care au dex din sträinätate, de it pe veniturile din per DIN STRÄINÄTATE fiscal - lenit rezidente în Româ natura celor impozab nsii [art. 130 alin. (1) Cod nia bile în România, datore fiscal] azä Ce înseamnä veni Conform legislatie Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/ Edict Cupă Venit Picuruţ Emergent Facilă Colaborare Afiș însufleţire Ciuf Hazlâu Rezumător Agriş Intrinsec ţâşni Conchide Alagea Roman Plan Popula Vremuri Afumătură Nocturnă Gheţar Seară Des Prăjinuţă Filodormă Multiplicator Veselă Inocenţă Ateriza Ctitor Populat Cenuşiu Răzvrăti Practică.

Cum să setați corect liniile de tendință

Ce este pentru tine venitul activ și venitul pasiv

  1. im se aplică pentru mai multe venituri nesalariale, nu doar pentru cele din dividende. De exemplu, dacă cineva depășește pragul de 27.600 lei deoarece obține venituri din drepturi de autor, chirii și din dividende, dar niciunul din aceste venituri, în mod izolat, nu trece de 27.
  2. area venitului net în sistem real, conform art. 51 C. fisc. Opţiunea este obligatorie pe o perioadă de 2 ani şi se consideră reînnoită, în lipsa unei.
  3. Venituri totale. Constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul exercitiului contabil sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. Legaturi

buget - definiție și paradigmă dexonlin

Dar socotelile contabile nu sunt încheiate până nu facem închiderea conturilor de cheltuieli și venituri. În cazul nostru avem conturile 607 și 707. În contul 607 avem un sold de 1000 lei, iar în contul 707 avem un sold de 1500 lei. Vom înregistra: - 121 = 607 = 1000 lei - 707 = 121 = 1500 le Elementele impozitului. Cu prilejul instituirii unui nou impozit trebuie sa se precizeze o serie de elemente din care sa rezulte in sarcina cui cade impozitul respectiv, cuantumul acestuia, modul de asezare si percepere, caile de urmarire in caz de neplata, sanctiunile pentru incalcarea prevederilor legale persoane care au obligaţia de a se înregistra fiscal, Codul fiscal stabileşte categoriile de obligaţii fiscale şi indică pe titularii acestora.Codul de procedură fiscală organizează împreună cu alte acte normative secundare (ordine, regulamente) evidenţa contribuabililor, precum şi evidenţa obligaţiilor acestora

Microîntreprinderea în 2019: Cele două definiții, pentru impozit și pentru fondurile europene. Firmele românești sunt încadrate în categoria microîntreprinderilor în două contexte importante: cel al impozitării lor și cel al oportunității de a accesa fonduri europene destinate acestei categorii de firme. Atenție, plafoanele în. Prescripția datoriilor și creanțelor comerciale. Identificarea situației reale a clienților sau furnizorilor aflați în sold se realizează cu ocazia inventarierii patrimoniului sau a efectuării unor punctaje reciproce la o dată diferită. Conform pct. 28 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea. Articolul prezintă o abordare contabilă și fiscală privind cheltuielile de deplasare în țară și în străinătate în conformitate cu prevederile actuale ale Codului fiscal, precum și cu reglementările din sfera contabilității. Din data de 1 ianuarie 2019 au intrat în vigoare noi reguli privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe. Categorie: Dictionar juridic (dex) Comentarii. 1. împozitul pe venitul din chirii, Cadru legal: art. 61-64 Cod fiscal. În categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor sunt incluse venituri din contractele cu titlu oneros de cedare a folosinţei bunurilor mobile şi imobile (locaţiune, închiriere, arendă) încheiate de către. BRUT, -Ă adj. 1. care se găsește în stare naturală, neprelucrat, încă netransformat într-un produs finit. 2. (despre greutatea mărfurilor) total, inclusiv greutatea ambalajului; (despre venituri) din care nu au fost scăzute cheltuielile de producție, pierderile, impozitul etc. (< lat. brutus, fr. brut, it. bruto) Sursa: Marele.

Venit - Wikipedi

Termeni-cheie: deduceri fiscale, rezervă legală, cheltuieli de cercetare-dezvoltare, amortizare fiscală, costurile îndatorării Clasificare JEL: K34 Deducerile fiscale reprezintă sumele care se scad la calculul rezultatului impozabil și care nu sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli deductibile înregistrate în perioada pentru care se face acel calcul impozit, o prelevare pecuniară, obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată în temeiul legii către bugetul general consolidat de către persoanele în patrimoniul cărora se produc efectele unui fapt juridic generator al impunerii ori alte persoane indicate expres de leget. în primul rând, impozitele sunt prelevări în bani, cu. LISTA (DE VENITURI) - Consultare dictionare pentru limba romana: DEX - Dictionar explicativ, sinonime, antonime, ortografic, arhaisme, regionalisme, etimologic, neologisme. Cautarea se face dupa forma baza sau forma flexionara, cu sau fara diacritic 5 * Cuvantul cu diacritice: ciolán -e Cuvantul fara diacritice: ciolan Definitie: CIOLAN -e n. 1) Os de animal tăiat. ♢ A da (cuiva) un - de ros a promova pe cineva într-un post avantajos, din care se poate trage anumite foloase.A scăpa -ul din mână a pierde o situație privilegiată.A umbla după -e a căuta venituri ușoare.2) Parte a corpului omenesc; mădular; membru A împovăra (o proprietate) cu ipoteci, (un buget) cu cheltuieli; a supune ceva unor condiții grele. - Din fr. grever. verb tranzitivgreva. GREVÁ, grevez, vb. I. Tranz. A împovăra (o proprietate) cu ipoteci, (un buget) cu cheltuieli. Bunuri grevat e de datorii. Fig. Talentul tău ce încă abia-i în crisalidă Grevat ți-l vezi deodată.

Cat costa sa deschizi un salon de masaj - Lumea fericirii

Articolul de față aduce în discuție o serie de aspecte teoretice și practice referitoare la mecanismul fiscal privind impozitarea dividendelor în anul 2019. Din punct de vedere legislativ, dividendele pot fi privite din două perspective: pe de o parte, prin prisma Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar pe de altă parte, prin. Aspecte conceptuale privind frauda fiscală. Numărul 4, 7-13 februarie 2017 » Expertiza și auditul afacerilor. dr. ec., expert contabil Sebastian Iuliu Gyuricza. Arad. dr. ec. Ronela Manuela Lascu. Universitatea Vasile Goldiș din Arad. expert contabil Mirabela Ancuța Gyuricza Consider, ca speță dvs nu se încadrează pe consultanta ci este o prestare normala de servicii.Așadar, nu veți avea obligația de a înregistra tranzacția în D207 și de a reține impozit pe nerezidenti. Conform dex, Consultant = Specialist care oferă opinii, concluzii în chestiuni care privesc specialitatea sa. În situația expusă de dvs, societatea din Italia face o analiza, deci. I. VENITURI OPERATIONALE 01 Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie special 2016 Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din străinătate Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat î

Veniturile si cheltuielile - rasfoiesc

ilicit - definiție și paradigmă dexonlin

Sporuri cu caracter permanent - art 145 din Codul Muncii. Cum se interpreteaza din punct de vedere juridic aceasta exprimare a legiuitorului - '' sporuri cu caracter permanent '' in momentul efectuarii calculului pentru CO in conditiile in care in CIM-ul lucratorului comercial la rubrica sporuri nu este prevazut vreun spor sau procent pentru. TRASATURILE, FUNCTIILE SI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR. Trasaturile impozitelor, taxelor si contributiilor. Constituirea resurselor financiare publice se realizeaza, in principal, pe seama impozitelor, taxelor si a contributiilor prelevate de la persoane juridice si fizice.. Impozitul a aparut odata cu primele forme de organizare statala si a evoluat in stransa legatura cu functiile si. Uniswap, cel mai mare DEX de pe ETH, tocmai s-a integrat cu rețeaua Optimism la scară. 3. Rata inflației a scăzut cu 1/3. Inflația anuală a ETH este în prezent de aproximativ 4,5%. La trecerea la 2.0, indicele inflației ETH va scădea, doar cu aproximativ 0,5%. Acesta este considerat un semn alcista destul de solid. 4

Ce cuprind veniturile financiare ? - Contabilitate

Definitie venitul - ce inseamna venitul - Dex Onlin

Active si Pasive - Exemple practice - Finanțe Personal

Dividendele reprezinta parte din profitul unei societati pe actiuni (S.A.) care revine fiecarui actionar la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, in raport cu actiunile pe care le poseda. . ⠀Dividende platite in bani: sunt dividendele care intra in posesia actionarilor in numerar; ⠀Dividende platite in actiuni: aceastea nu sunt. Lo mejor de todo es que Bit2Me Wallet se integra perfectamente con otros servicios que prestamos como el DEX y nuestra solución de compra-venta. Unfortunately, the content of this website does not comply with the legislation of the country you are located in. Residents of the European Union can use services of the EU-regulated company at www INFORMATION ACTION ′′ Work legally! Know your rights! ′′ This is the name of the action to inform the Territorial Work Inspectorate Ialomita, under the guidance of the Labour Inspection, taking place between 08.07.2021-30.07.2021 and 08.07.2021-30.07.2021, in order to increase the awareness of workers about the negative social and economic consequences that the undeclared work produces.

Noțiunile de venituri și cheltuieli în cadrul unei

Bitcoin miners au încasat venituri de 971 milioane de dolari în luna iulie. Catalin Neagu 02 August, 2021. August 2, 2021. Conform datelor celor de la The Block, veniturile totale au ajuns la 971.83 milioane de dolari, sumă ce include comisioanele pe tranzacții Veniturile publice pot fi structurate după mai multe criterii:. Conţinutul economic al veniturilor: venituri fiscale, adică prelevări cu caracter obligatoriu, stabilite prin lege şi care au, de aceea, o flexibilitate redusă (condiţiile lor nu se pot modifica decat prin lege) Incasarea de venituri cu o valoare de peste 510 lei lunar de catre sot sau sotie. Cum se face calculul veniturilor Formula de calcul a sumei ce reprezinta deducere personala in 2019 prevede ca salariatii cu un venit lunar brut care incepe de la 1.951 de lei, dar care nu este mai mare de 3.600 de lei, pot beneficia de o deducere personala.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor detinute la entitatile afiliate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt. Contul 501 Actiuni detinute la entitatile afiliate este un cont de activ. În debitul contului 501 Actiuni detinute la entitatile afiliate se inregistreaza De la 1 ianuarie 2020 a ajuns la valoarea de 2230 lei brut: Notiunile fiscale folosite pentru definirea salariului in diferite etape sunt: venitul brut, venitul net, venitul baza de calcul al impozitului, castigul salarial. Negocierea si stabilirea salariului se poate face in lei sau in valuta , pe brut sau pe net

2 Act normativ: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Publicat în: Monitorul Oficial al României nr. 454 din data de 18.06.200 EVEDEX L.L.C: A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY 16192 Coastal Highway, Lewes Delaware, County of Sussex U.S. Lewes, U.S.: Tel/fax: 001-302-451-9098 office@evedex.net Bucuresti: Partener EVEDEX EUROPE S.R.L Str.Diaconu Coresi Nr.53 Sector 1 0752.963.583 Kingstown: Partener CONSULCO INTERCORP. INC Cedar Hill Crest 1825 St.Vincent & The Grenadines Tel/fax: +1-619-727-530

Video: Cifră de afaceri - Wikipedi

Venituri dobânzi 2020: Ce obligații fiscale ai anul acesta

Analiza rezultatelor intreprinderii - rasfoiesc

aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 108 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiaşi exerciţiu financiar; d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul Cauti un Calculator salariu pentru anul 2021? Calculator Salariu Brut la Net pentru anul 2021, incluzand deducerile personale, conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EXECUTIE BUGET GENERAL CONSOLIDAT | IANUARIE 2020 1 EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT Ianuarie 2020 Execuția bugetului general consolidat în luna ianuarie 2020 s-a încheiat cu un deficit de 0,46 miliarde lei (0,04% din PIB) (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2). Comparativ cu excedentul înregistrat în luna similară a anului trecut, deficitul din lun 02/06/2021. In spatiul privat virtual (SPV) au inceput sa fie distribuite Declaratii Unice precompletate cu datele utilizatorului. Dupa precompletare, sistemul ANAF trimite o notificare pe adresa de email a contribuabilului. Deci, declaratia unica precompletata poate fi descarcata din SPV, doar daca contribuabilul are creat un cont pe site-ul ANAF MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE. MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE fCAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE 1.1. POLITICI CONTABILE Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente sistem real. modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţi 10 documente contabile pe care trebuie sa le cunosti (I) In ultimele doua articole am scris despre posibilitatile de organizare a activitatilor economice sub forma de SRL, PFA sau ONG. Daca ai acceptat provocarea de a incepe o afacere, trebuie sa ai cateva informatii despre documentele contabile. Fiind un subiect vast, il voi aborda in trei.

Analiza evolutiei bugetului public al Romaniei in perioada

venituri - Dictionar de sinonim

LEGE nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. Obiectul legii. Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi. Page 1 of 20 Planul de conturi actualizat 2020 Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate 10. Capital şi rezerve 101. Capita

Celelalte venituri şi cheltuieli aprobate in buget, dar neincasate sau neefectuate, nu sunt reportate in bugetul următorului an. Dacă vor fi totuşi realizate, ele sunt incluse in execuţia anului in care s-au realizat. Acest sistem are dezavantajul de a nu se putea şti (decat eventual cu dificultate) in ce măsură s-au realizat in cele. f) venituri din alte surse. Cu alte cuvinte, potrivit acestei prevederi, contribuabilii care au obtinut venituri din lista de mai sus (inclusiv dividende care se incadreaza la lit. d) venituri din investitii) datoreaza CASS in 2018 procent de 10% aplicat la 12*1.900 lei = 22.800 lei, rezultand o contributie anuala de 2.280 lei Instituție bugetară = instituție ale cărei venituri se varsă integral în buget și ale cărei cheltuieli se acoperă în întregime din buget. An (sau exercițiu) bugetar = perioadă de timp de un an în care se efectuează operații legate de executarea bugetului statului. - După fr. budgétaire Dex Online - dictionar explicativ roman este transpunerea pe internet a unor dictionare de prestigiu ale limbii romane. DEX Online - dictionar explicativ roman este creat si intretinut de un colectiv de voluntari. Definitiile DEX Online sunt preluate textual din sursele mentionate, cu exceptia greselilor evidente de tipar