Home

Art 82 legea 303 din 2004

I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie. Decizie 694 din 03.02.2009. Pentru a beneficia de pensie de serviciu în condiţiile art. 82 alin 5 din Legea 303/2004, legiuitorul nu a prevăzut o calitate - ocupaţie - anume la data pensionării, dar a inclus condiţia unei vechimi de 20-25 de ani numai în funcţia de judecător, respectiv de procuror, deci nu are în vedere vechimea. Pentru a beneficia de pensie de serviciu în condiţiile art. 82 alin 5 din Legea 303/2004, legiuitorul nu a prevăzut o calitate - ocupaţie - anume la data pensionării, dar a inclus condiţia unei vechimi de 20-25 de ani numai în funcţia de judecător, respectiv de procuror, deci nu are în vedere vechimea în magistratură.. Prin sentinţa civilă nr. 1999/28.10.2008, pronunţată de.

1 Parlamentul României - Lege nr. 303/2004 din 28 iunie 2004 Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor În vigoare de la 27 septembrie 2004 Consolidarea din data de 02 octombrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 13 septembrie 2005 şi includ Potrivit dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004, în forma existentă la acea dată, judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură de 25 ani beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei prevăzută de lege, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de pensionare

LEGE 303 28/06/2004 - Portal Legislati

  1. (4) din Legea nr. 263/2010 şi art. 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 cu cele ale art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, cât şi lămurirea chestiunii dacă perioada lucrată de reclamantă ca avocat după pensionarea din funcţia de magistrat reprezintă, în sensul art. 82 alin
  2. Potrivit art.82 şi urm. din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurilor, aceştia au dreptul la o de serviciu în cuantum de 80 % din media veniturilor pe ultimele l2 luni de activitate înainte de data pensionării. Potrivit art.85 din acelaşi act normativ, pensiile de servicii se actualizează anual în raport de media veniturilor brute, realizate în ultimele l2 luni.
  3. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor art. 82 : D.C.C. nr.280/2006: referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3, art. 31 alin. 1, 2 şi 3, art. 34 alin. 2, art. 183 şi ale art. 244 alin. 1.
  4. Art. 85 (1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public, pensia prevăzută de art. 82 alin. (2), art. 83 1 şi şi art. 84 alin. (3), precum şi pensia de serviciu acordată celor care nu îndeplinesc condiţia de limită de vârstă prevăzută de Legea 19/2000, cu modificările şi completările.
  5. Prin Decizia pronunțată în ședința din 5 mai 2016, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 82 alin.(2) din Legea nr. 303/2004 sunt constituționale în măsura în care noțiunea de judecător din cuprinsul acestora include și judecătorul Curții Constituționale
  6. Art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 7/2019) Vechea reglementare. În vechea reglementare, la art. 82, alin. (5) prevedea: (5) Persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la alin

Pensie de serviciu - art

*) Potrivit art. III al titlului XVII din Legea nr. 247/2005, la împlinirea termenului prevăzut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă. (6) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al. *) Art. 6^2 a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 7. Art. 8 Dispozitiile art. 82*) din Legea nr. 303/2004 se aplica si magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale si personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor prevazut la art Legea nr. 303/2004 a fost publicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 si a mai fost modificatã prin Ordonan ţa de urgenta a Guvernului nr. 124/2004, publicatã i Dispozițiile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor sunt constituționale în măsura în care noțiunea de judecător din cuprinsul acestora include și judecătorul Curții Constituționale: În M. Of. nr. 385 din 20 mai 2016, a fost publicată D.C.C. nr. 262/2016 privind excepția de.

- art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 Rep. M. Of. nr. 826/13 sep. 2005 : D.C.C. nr.121/2020: DECIZIA nr. 121 din 10 martie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 lit. a) şi d) din Legea nr. 1 Parlamentul României - Lege nr. 304/2004 din 28 iunie 2004 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară În vigoare de la 27 septembrie 2004 Consolidarea din data de 02 octombrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 2005 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 134/2005; OUG 50/2006; OU Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + Articolul I Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.60 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art.40 lit.i) din Legea nr.317/2004. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 202 DECIZIA nr. 501 din 30 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor: V: 502. D.C.C. nr.502/30-06-201 Textul Legii nr. 303/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 16 ianuarie 2009: - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 148/2005; - Legea nr. 29/2006 invocand art. 4 (2) din Legea 303/2004 Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă, coroborat cu art. 21 (2) din Constitutia Romaniei privind dreptul accesului la justitie Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept, si art. 6 (2) din Legea 304/2004 privind.

Articole din Legea 303/2004 scrise de mr. M. Consiliului Superior al M agistraturii a emis Hotărârea nr. 279/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură. Conform noului Regulament, la concursul de admitere în magistratură pot participa foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive. In Monitorul Oficial nr. 351 din 13 mai 2014 a fost publicata Decizia nr. 176/2014 a Curtii Constitutionale referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Autorul exceptiei, dl. Victor Vaduva, intr-un dosarul al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Secti LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991. Legea contabilităţii. Republicată Textul Legii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 ianuarie 2005: - Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin.

Mona Pivniceru a depus sesizare tot la CCR, pentru pensia

[Art.28 în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19] Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locativ În anii 2021 şi 2022, admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi admiterea în magistratură în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor prezentei legi. Formarea. (1) din Constituţie, referitoare la principiul egalităţii în drepturi; neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului II pct. 1 şi 2 [art. 791 alin. (3) şi art. 87 alin. (2) din Legea nr.304/2004] în raport cu prevederile art. 131 alin. (1) din Constituţie referitoare la rolul Ministerului Public în apărarea ordinii de drept.

[Art.3 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297] (3) Copiii în vîrstă de 10-18 ani care pleacă să se domicilieze în străinătate îşi prezintă consimţămîntul exprimat prin declaraţie, în care semnătura lor se legalizează notarial În baza art.100 lit b) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplică doamnei Ferencz Adina Iulia - judecător în cadrul Judecătoriei Truda sancțiunea disciplinară constând în diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu 20%. Legea nr. 371/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata cu exceptia art. 20 si 21 referitaore la serviciile publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean, prin Legea politiei locale nr. 155/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, cu modificarile ulterioare Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare

Jurisprudență The disciplinary violation provided by art. 99 let. l) of the Law no. 303/2004 on the status of judges and prosecutors. Jurisprudence 2020 Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. g), m) și h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudenț art.82 și 105 din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se fac

Dreptul la pensia de serviciu reglementată de art

CCR precizeaza ca referirile din forma propusa pentru art.96 alin.(4) din Legea nr.303/2004 la Codul de procedura penala, Codul civil si Codul de procedura civila sunt la fel de generale, neputandu-se cunoaste care dintre incalcarile normelor de drept material sau procesual produc vatamari grave ale drepturilor/ libertatilor persoanei IV din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004, dându-se. al României, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2020, Curtea Constituţională a României a admis excepţia de neconstituționalitate a art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor și a constatat că dispoziţiile acestea sunt neconstituționale. Art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 are următoare

I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 235/2013, se modifică după cum urmează: 1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor act (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei. Lege de modificare a Legii nr. 304/2004; Lege de modificare a Legii nr. 303/2004 (art. 54); Lege de modificare a Legii nr. 303/2004 (art.82); Legislație secundară și mențiune în Legea bugetului; Adap-tare a codurilor de procedură civilă și penală, pre-cum și a Legii nr. 304/2004; 2. Legislație secundar b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 2

În M. Of. nr. 655 din 24 iulie 2020 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 454/2020 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 60 alin.(1) și alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018, care nu precizează condițiile transferării. #M5: Legea nr. 66/2015 #M6: Legea nr. 125/2015 #M7: Ordonanţa Guvernului nr. 27/2015 #M8: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 #M9: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu fon OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004. ****) Conform art. III din ORDONAN ŢA DE URGEN ŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005, prin derogare de la dispozi ţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Art. 2. - (1) Activitatea de creditare se desfăşoară cu titlu profesional prin instituţii de credit şi prin instituţiile financiare prevăzute la art. 1 alin. (3), în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin instituţii. Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 51 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (5) Pentru judecători, procurori şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedura internă prevăzută la alin. (4) se stabileşte prin regulamen

Legea nr. 33/2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012 Acte modificatoare Legea nr. 187/2012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. 73 din Legea nr. 35/2008, cu modificările ulterioare. ART. 7 Societ ăţile comerciale care fuzioneaz ă sau se divizeaz ă au obliga ţia, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea contabilit ăţii nr. 82/1991, republicat ă, s ă efectueze inventarierea elementelor de activ şi de pasiv. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea contabilit ăţii nr. 82/1991

Hotărâre prelabilă

LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizată*) privind Statutul poliţistului (actualizată până la data de 22 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL Forma consolidată a Legii nr. 360/2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 2 respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. (la data 09-Dec-2004 Art. 4, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 526/2004) (2)În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile Parlamentul României - Lege nr. 350/2001 din 06 iulie 2001 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul În vigoare de la 10 iulie 2001 Consolidarea din data de 29 noiembrie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 10 iuli Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea din

După cum reiese şi din conţinutul Legii nr. 317 din 2004, obiectul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii cuprinde o sferă largă de atribuţii și funcţii, cele mai importante regăsindu-se în articolul 1: Art. 1 - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei 1 LEGEA NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Status: Act în vigoare Versiune de la: 24 martie 2017, astfel cum a fost modificată și completată prin: Legea 206/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea uno Ministerul Finanţelor Publice Ordin nr. 1040/2004 din 08/07/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 16/07/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de c..

LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (cu modificările şi completările ulterioare) privind finanţele publice locale Formă actualizată la data de 28 aprilie 2020. TITLUL I Dispoziţii generale CAP. I Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal ART. 1 Obiectul legi (2) din reglementarile respective. ART. VI (1) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale in conditiile prevazute de prezentul articol Declaraţiile date de către magistraţi în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 cu modificările ulterioare, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în legătură cu gradul de rudenie, se înregistrează şi se depun la prim-grefierul instanţei, care după înregistrare le transmite la Consiliul.

Actualizare pensie. Procuror pensionat. Obligarea ..

  1. Art. 11^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. ART. 12 (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii: ----- Partea introductivă a alin
  2. Legea stipuleaza regulile de concurs pentru anii 2020 - 2021. Prin Decizia nr. 121/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2020, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
  3. Legea 317/2004 Nr. crt. Legea nr.317/2004 Forma trimisă spre promulgare Modificare după Decizia CCR vicepreşedinte, aleşi dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art. 3 lit. a), care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit. 3 lit. a), care fac parte din secții diferite, pentru un mandat d
  4. de membru al Guvernului României, cu funcțiile prevăzute la art. 81 și 82 din cartea I titlul IV cap. III secțiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, c

LEGE nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistraţilo

#M104: Legea nr. 80/2020 #M103: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2020 #M102: Legea nr. 55/2020 #M101: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 #M100: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 #M99: Legea nr. 37/2020 #M98: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 202 În conformitate cu prevederile art. 82 şi 88 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite.

În ședința din 14 iulie 2021, Curtea Constituțională s-a reunit pentru a dezbate obiecția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.. În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările. Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 În temeiul art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), în corespundere cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările.

Judecătorii din Constanţa au sesizat Curtea Supremă a

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată 3. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată î Abaterile disciplinare, sancțiunile disciplinare și procedura disciplinară sunt reglementate în art. 98-101 din Legea nr. 303/2004 și art. 44-50 din Legea nr. 317/2004. În Scoția, șerifii sunt judecători. Judecătorul sindic este un judecător cu atribuții speciale în cadrul procedurilor de faliment și insolvență din _____ Chișinău Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 În temeiul art. 3 lit. g) din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511, art. 842), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1 Legea nr.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind preţul normativ al pămîntului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, m-.6, art.57) se abrogă. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOŢPA Prin Legea nr. 63/2012 se adaugă o nouă măsură de siguranță, confiscarea extinsă, la art. 112 din Codul penal respectiv art. 108 din noul Cod penal. Conform noilor reglementări, sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 118, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă.

Art. 85 Magistraţii-asistenţi ai înaltei Curţi de Casaţie ..

Decizia nr. 121/2020 a CCR a admis excepția de neconstituționalitate privind art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a constatat că dispozițiile acesteia sunt neconstituționale 1. Înființare, Organizare și Funcționare - CENAFER. 2. Formare Profesională. Ordonanța de Guvern 58 din 29 iulie 2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER. - Legea 408 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 Denumirea initiala a fost Legea Societatilor Comerciale, insa a fost modificata in Legea Societatilor prin art. 18 (1) din Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila Parlamentul României - Lege nr. 303/2004 din 28 iunie 2004. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. În vigoare de la 27 septembrie 2004. Consolidarea din data de 05 decembrie 2016 are la bază republicarea din Monitorul Oficial,.

Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispozițiile art

Întrucât, potrivit art.73 alin.(3) lit.l) din Constituţie, statutul judecătorilor și procurorilor se reglementează prin lege organică, şi ţinând cont de faptul că art.106 lit.d) din Legea nr.303/2004 permite ca aspecte esențiale cu privire la însăși nașterea raportului de muncă să fie reglementate printr-un act. Selecţia se desfăşoară în condiţiile prevăzute de art.54 alin.(1) și alin.(1)1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a criteriilor de organizare şi desfăşurare a selecţiei procurorilor în vederea efectuări propunerilor de numire. privind modificarea Legii nr. 355-XVI din 23.12.2005 Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar În temeiul art.6 alin (1), (3), lit. c) din Legea nr. 330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizicä sport, conform demersurilor parvenite din teritoriu în scopul sustinerii procesului instructiv-educativ în sportive din Republic Rasfoire documente. Selectaţi lucrarea Cartea funciara, vol. I - Legea 7 din 1996 Cartea funciara, vol. II - Noul Cod civil Codul administrativ adnotat. Noutati. Examinare comparativa. Note explicative Codul Civil - Comentat si adnotat. Despre legea civila. Despre persoane. Art. 1-257 Codul de Procedura Civila Codul de procedura civila.

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi ..

judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) şi art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) şi art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 7 art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 331 și ale art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privin Amenda: de la 10.000 lei la 30.000 lei; Sancţiunea 16. Nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate; (art.41 punctul 7 din Legea nr. 82/1991) Amenda: de la 30.000 lei la 40.000 lei

Note la forma actualizată. 1.Republicata in temeiul art. II din OUG 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 86/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dandu-se textelor o noua numerotare d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 - nu este cazul. e) Alte evenimente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (TTS) informeaza investitorii ca, in data de 14.06.2021 , a fost notificata de catre Utilico Emerging Markets PLC de faptul ca s-a atins pragul de detinere de 5% din LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 din 20 iulie 2006 #M2: Legea nr. 440/2006** ART. 1 Obiectul legii (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precu

Art. 83 [1] Magistraţii-asistenţi ai înaltei Curţi de ..

ORDIN Nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologic Litera g) a art. 1 a fost introdusã de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004. ----- Articolul unic a devenit art. 1 conform pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000.. Legiuitorului ii revine obligatia de a pune de acord solutia legislativa constatata ca fiind neconstitutionala cu decizia Curtii Constitutionale, sens in care urmeaza sa modifice conditiile de vechime stabilite prin art.II [cu referire la art.79 ind.1 alin.(3) si art.87 alin.(2) din Legea nr.304/2004] si sa le coreleze cu art.44 alin.(1) lit.c.

Art. 7 Incompatibilităţi şi interdicţii Legea 303 2004 ..

Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcție, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/202 e) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Lege) , așa cum a fost modificată prin OUG 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii şi art Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi.

LEGE 302 28/06/2004 - Portal Legislati

#B: Legea nr. 95/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 septembrie 2015 #M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015** #M3: Legea nr. 260/2015 #M4: Legea nr. 294/201 (5) al art. 456 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016. Alin. (5) al art. 456 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5. Suspendarea din funcția de judecător pe o perioadă de 6 luni. Hotărârea nu este definitivă. 1. Abatere disciplinară prevăzută de art.99 lit. o din Legea nr. 303/2004-repartizarea aleatorie a cauzelor; Excluderea din magistratură . Hotărârea nu este definitivă. Secția pentru judecători. infracțiuni. 1.