Home

Incluziunea scolara

Incluziunea înseamnă a personaliza activităţile în funcţie de nevoile fiecărui individ în parte, astfel încât oricine, indiferent de deficienţă, să poată fi tratat ca un membru al comunităţii din care face parte, iar diversele forme de sprijin de care are nevoie să fie furnizate în cadrul serviciilor sociale , educaţionale. Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de fapt o realitate şi recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne demonstrează, aşadar, că suntem unul, dar nu unul şi acelaşi. Bibliografie: 1 Incluziunea copiilor cu autism in scoala de masa. Acest articol a fost redactat ca un semnal de conștientizare și de atragerea atenției asupra importanței incluziunii și acceptării acestor copii în școală printre copii etichetați ca fiind normali, modul în care atitudinea cadrelor didactice și poziționarea acestora față de. În ultima perioadă, au fost numeroase referiri la educația în diversitate sau incluziunea școlară. Abordând aceasta tematică, am dori să comentăm sau să clarificăm două probleme pe care le considerăm importante: prima dintre ele se refera la incluziunea socială, care nu este sinonimă cu integrarea școlară, iar cea de-a doua se referă la incluziunea școlară, care nu este o. Incluziunea scolara reprezinta primul pas spre incluziunea sociala, dezideratul oricarei societati moderne - si presupune existenta unui sistem educational in care orice copil, indiferent de particularitale sale de dezvoltare si invatare, trebuie sa aiba dreptul la educatie fara a fi marginalizat sau exclus, dar si relatii si asumari constiente.

Incluziunea socială se referă la respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața acesteia și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți. Lucrăm în parteneriat cu grupuri vulnerabile, angajându-ne alături de acestea în lupta. INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE Viorica CERNEAVSCHI, lector superior Summary This article mentions that in recent decades, a greater emphasis is put on the inclusion of the disabled children in regular schools. As a complex phenomenon, it is a challenge for the institution Incluziunea, ca proces psihologic de asimilare, poate fi atins ă doar în cadrul incluziunii sociale, fiind un proces de încorporare a unui individ în sistemele sociale: familie, grup, clas ă, şcoal ă, comunitate, societate (OECD, 2007). Incluziunea difer ă de incluziune. A integra un grup de copii dezavantaja ţi se refer ă la.

A 33 Power point resurse educ August 2019 Avramescu Ialomita

IONELA IONESCU 2 76 Potrivit Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020) tinerii înregistrează cea de-a doua rată a sărăciei ca mărime, fiind principalul grup afectat de criza economică. În plus, analizăm această categorie de persoane vulnerabile deoarece, din punc Incluziunea social ă şi şcolar ă Microsoft PowerPoint - Incluziunea sociala si scolara a copiilor cu CES [Compatibility Mode] Author: Administrator Created Date: 11/26/2009 3:55:49 PM.

Incluziunea [colar` a copiilor cu cerin]e educa]ionale speciale. Aspira]ii [i realit`]i CUPRINS Introducere 5 Partea I-a Repere generale privind incluziunea, dizabilitatea [i CES 7 1. Integrarea [i incluziunea [colar` a copiilor cu CES \n România. O scurt` sintez` a evolu]iilor din ultimii 20 de ani 7 2 incluzi u ne sf [At: MDT / P: ~zi-u~ / Pl: ~ni / E: fr inclusion, lat inclusio, -onis] 1 Particulă de metal străin conținută în masa unui corp solid. 2 Defect de fabricație al unei piese, datorat prezenței unor incluziuni (1) sau unor particule metalice izolate în masa ei.3 (Mat) Proprietate care constă în faptul că oricare element al unei mulțimi aparține și altei mulțimi

În Romania, integrarea și incluziunea școlară și socială a copiilor și tinerilor din mediii dezavantajate fac obiectul unui cadru legislativ bine precizat: 1.Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu toate completările ulterioare 2.Legea 217/2003 pentru prevenirea i combaterea violenței în f amilie, republicată în 2014 Incluziunea școlară, o poveste cu final fericit în cazul nostru Incluziunea școlară. Acum sunt clasa a VI-a, la 42 de ani. Nu va fi singurul episod pe tema asta. Ce ați citit astăzi este doar introducerea. Nu poți, în câteva cuvinte, să suprinzi 8 ani de muncă, de zile în care tot ce ai visat, făcut, sperat a fost ca lumea să se. Fundația Motivation România și Fundația Special Olympics din România vă invită miercuri, 27 ianuarie 2016, la Masa rotundă pe tema Incluziunea școlară a elevilor cu dizabilități si Concursul Școlar de Proiecte Participă!. Activitățile fac parte din proiectul ACCES la Educație, Servicii și Comunitate pentru copiii și adulții în scaune rulante, finanțat prin. Working together for a green, competitive and inclusive Europe. La data de 01 octombrie 2018, Fundatia Copii in Dificultate, in calitate de promotor de proiect, a demarat implementarea proiectului Hai sa fim colegi de scoala! - program ce sustine scoala incluziva si predarea centrata pe elev intr-un mediu multicultural, in parteneriat cu 5 scoli din mediul rural, din comunitati. Asimilarea unor strategii eficiente de comunicare și relaționare în context școlar, social și familial. Prevenirea tulburărilor fobice, de anxietate, reacție la stres și tulburări de adaptare, generate de situațiile sociale dificile ce, uneori, apar în cazul CES. Identificarea și aplicarea unor strategii de comunicare inovative.

Indicatori de incluziune şcolară - O scoala pentru tot

Raport de monitorizare privind segregarea / incluziunea școlară a elevilor romi în regiunea Nord-Est Autori: Eugen Crai Claudiu Ivan Cerasela Bănică Roxana Prisăcariu Desenul de pe copertă a fost realizat de eleva Lorena Sfîriac, 11 ani MANAGEMENTUL DE CAZ/INCLUZIUNEA SCOLARA • Realizarea incluziunii şi implic ării prin angajarea tuturor factorilor interesa ţi în programul educa ţional de activit ăţi ce promoveaz ăintens, printre altele, integrarea social ă • Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveni ţi de la şcoala de mas ăşi cei din înv ăţământul special. Incluziunea educațională a copiilor cu CES 4.1. Concepte și tendințe actuale în abordarea individualizată a copilului 190 4.2. Suportul educațional 198 4.3. Planificarea și organizarea procesului educațional din perspectivă incluzivă. Procesul PEI 210 4.4. Adaptări și modificări în procesul incluziunii educațional Incluziunea în sensul larg al termenului este setul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării și comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale Crearea si functionarea unei retele de 10 profesionisti implicati in incluziunea scolara a copiilor cu CES; Realizarea, acreditarea și pilotarea unei programe de formare pentru profesioniști din domeniu; Formarea a 250 profesioniști din domeniu (cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, consilieri școlari, profesori de.

INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES Didactic

Incluziunea Scolara a Elevilor Cu CES Documents Prefata - Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handica SCOALA INCLUZIVA - O SCOALA DEMOCRATICA. Educatia incluziva vizeaza reabilitarea si formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate in dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentala etc., printr-o serie de masuri conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. Comunitatea internationala a adoptat o serie de.

Școala incluzivă - integrarea copiilor cu nevoi speciale

Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale

Centrul Județean de Resurse şi de Asistență Educațională Ilfov (CJRAE), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Ilfov şi Casa Corpului Didactic Ilfov a organizat, la 20 aprilie 2018 simpozionul cu tema Incluziunea şcolară - primul pas în incluziunea socială. Evenimentul, desfășurat la Casa de Cultură din Brănești, face parte din Proiectului Învățăm. Obiectiv: Incluziunea scolara, ISBN 973-86098-7-9; Loredana Adina Becu, Pe aripile copilariei , Editura Eurobit, ISBN 973-9441-327; Corneliu Dragomir, Rememorari ale vietii cotidiene din timpul comunismului , Editura Lumen,9-789731-660806

INCLUZIUNEA. EGALIZAREA SANSELOR. NORMALIZAREA. INTEGRAREA. In incercarile de definire a termenilor cu privire la handicap este sesizabila tendinta deplasarii atentiei de pe incapacitatea individului, pe o concentrare a atentiei si asupra mediului inconjurator, asupra imperfectiunilor societatii (cum ar fi obstacolele diverse in calea participarii la viata acesteia) educatie de calitate si sa asigure incluziunea scolara, pentru cresterea calitatii . educatiei si a incluziunii scolare in scolile tinta, pentru motivarea grupului tinta de a participa la procesul de cresterea a calitatii educatiei si a incluziunii scolare, se vor acorda premii pentru 50 de persoane.. autor « adhd - modalitati de interventie » in cadrul simpozionului judetean « incluziunea scolara- primul pas in incluziunea sociala » 20 aprilie 2018, branesti, ilfov, romania; coautor « tratamentul farmacologic in tulburarea de spectru autist » in cadrul conferintei internationale aba 20-22 aprilie 2018, bucurest Programul Incluziunea scolara a copiilor cu TSA si ADHD ce s-a desfasurat in 15 aprilie la Tulcea si 16 aprilie la Constanta ne-a adus mai aproape in intelegerea copiilor cu ADHD si a metodelor lor de incluziune in clasa

Şcoala incluzivă - o necesitate în educaţia actuală - EDIC

  1. tit cat de importanta este comunicarea pentru fiecare dintre noi
  2. are, a surselor acestei excluziuni și a nevoii de schimbare de paradigm
  3. incluziunea scolara a copiilor cu ces psiholog clinician scoala dgaspc secretariat educator invatator diriginte certificat fisa medical tip a5 (diagnostic) evaluare psihologica seosp realizeaza evaluare psihoeducationala; identifica cerinta educationala speciala (ces) scolarizare la domiciliu (pei).
  4. INVITAȚIE DE PRESĂ: Incluziunea școlară a elevilor cu dizabilități. Fundația Motivation România și Fundația Special Olympics din România vă invită joi, 29 ianuarie 2015, la o dezbatere pe tema Incluziunea școlară a elevilor cu dizabilități
  5. area și promovarea competențelor civice ca domenii prioritare pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării
  6. Ce fac autoritatile pentru incluziunea scolara si sociala (...)? (II) - continuare din numarul trecut - La aceste proiecte se adauga cele derulate prin Strategia Nationala de Actiune Comunitara, coordonata de CJRAE Vaslui la nivelul judetului. Strategia Nationala de Actiune Comunitara este o activitate voluntara care se desfasoara cu.
  7. CERNEAVSCHI, Viorica. Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS Ion Creangă.Seria 17, Vol.1, 20 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din.
Invitatie conferinta de lansare a proiectului

2 VII TEHNOLOGII DIDACTICE INCLUZIVE Educaţia incluzivă: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil : [în vol.] / Proiectul Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale. - Chişinău : Lyceum, 2016 (F.E.-P. Tipografia Centrală) Nevoile care au generat realizarea acestui proiect au in vedere necesitatea dezvoltarii profesionale a profesorilor care lucreaza cu copiii romi, pentru imbunatatirea abilitatilor acestora privind incluziunea si diminuarea ratei absenteismului si a abandonului scolar. Copiii romi frecventează discontinuu școala, sunt reținuți la muncă de părinți, reclamă adesea lipsa banilor pentru a. o Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale, RENINCO, UNICEF, Ministerul Educatiei, Tineretului si Soprtului, 2010. o Educatia incluziva in gradinita : dimensiuni, provocari si solutii, RENINCO, UNICEF,MECTS, Alpha MDN Buzau, 2012. o Promovarea educatiei incluzive invatamantul primar Incluziunea-excluziunea sociala si scolara a tinerilor romi: document util pentru elaborare de lucrari de licenta, diploma, proiecte, disertatie, referate, et

Programul „Incluziunea școlară a copiilor cu TSA și ADHD

Despre dizabilități și socializare. Gânduri fără mănuși. Interviu. Ana, studenta care face bani din Facebook: Social media îi face pe oameni mai pasivi în lumea reală Şcoala - prima pecete a unei vieţi monotone Diferența dintre succes și insucces, dintre fericire și nefericire e inițiativa Obiectivele proiectului. Atragerea și menținerea în 11 școli țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă;; Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 320 cadre didactice (135 din Brăila și 185. Grădiniţa Specială Fălticeni, în parteneriat cu Asociaţia Cherubim Constanţa, Asociaţia Euroşansa For Life şi Primăria Fălticeni derulează în luna februarie proiectul educaţional Incluziunea şcolară a copiilor cu CES - metode şi tehnici de lucru având ca temă Paşi spre integrare. Printre obi

Adaptari_curriculare La Copii Cu Ces 02-07-12Incluziunea Scolara a Copiilor cu Dizabilitati

Incluziunea copiilor cu autism in scoala de masa

incluziunea scolarä a tuturor copiilor, considerând cä incluziunea scolarä reprezintä primul pas în incluziunea social- profesionalä. Precizãm cd activitatea va avea loc în data 20 aorilie 2018, ora 0930, la Cäminul Cultural Bränesti din str. Sublocotenent Petre lonel, nr.139 A, loc. Bränesti, iud. llfov Exemple de buna practica in incluziunea scolara a elevilor cu CES. Detalii Creat: Luni, 10 Iunie 2019 13:01 Scris de Cozma Rodica Evol_educ-incluzive_Exp_bune_practici_educ.zip. Arhiva articole Iunie, 2021 Mai, 2021 Aprilie, 2021 Martie, 2021 Februarie, 2021 Ianuarie, 2021. Colaborez pentru incluziunea scolara a copiilor cu intarzieri intelectuale , ADHD, autism, tulburari de invatare (dislexie, discalculie), etc. Lucrez alaturi de invatatorul / profesorul clasei ( co-teaching ), realizez activitati individuale de invatare, integrez elevii din punct de vedere educational si social

Incluziunea școlară a elevilor cu CES - EDIC

INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI. INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LECTOR DR. DAN OCTAVIAN RUSU SUPORT DE CURS 2011 fCursul urmărește să răspundă și necesităților crescânde de pregătire a specialiștilor din asistenta sociala în domeniul educației speciale inclusive, exprimate în Strategia. Alois Gherguţ este profesor universitar la Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, conducător de doctorat şi coordonator al unui program de masterat. A publicat mai multe volume şi peste 150 de articole care ţin de designul programelor de terapie şi intervenţie psihopedagogică, psihopedagogia persoanelor cu cerinţe. Vineri, 20 Octombrie 2017 - Gradinita Speciala Falticeni si Asociatia Cherubim din Constanta organizeaza in parteneriat cu Primaria Falticeni, in perioada 15-21 octombrie 2017, Cursul de formare Metode si strategii educationale privind incluziunea scolara a copiilor cu CES care se desfasoara la Gradinita Speciala Falticeni, in cadrul proiectului cu acelasi titlu In noua editie, au fost actualizate capitolele referitoare la cadrul conceptual, stadiul actual si tendintele privind reabilitarea, educatia si asistenta persoanelor cu cerinte speciale, psihodiagnoza copiilor cu cerinte speciale, incluziunea scolara, noile tehnologii informatice si educatia speciala, sistemele de comunicare alternativa si.

Solutii pentru imbunatirea incluziunii scolare in Romani

GALERIE FOTO: CSEI Elena Doamna Focsani, parte a unui proiect european inovator privind incluziunea scolara . Monitorul de Vrancea. Masa rotunda, conferinta internationala, ateliere de lucru si proiectie de filme pe tema incluziunii, filmele fiind premiate la un festival international! Toate acestea s-au intamplat in cadrul celei de-a 7-a. Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii, care este la rândul ei bazată pe ideologia democraţiei. Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi Incluziunea inseamna ca toţi copiii să participe la viaţa şi activităţile şcolii indiferent de nevoile pe care le au. Incluziunea este văzută ca un proces continuu de depăşire a barierelor de învăţare şi participare pentru toţi copiii şi tinerii. Bibliografie Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de fapt o realitate şi recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne demonstrează, aşadar, că suntem unul, dar nu unul şi acelaşi. Referinte: 1 Incluziunea se referă la faptul că oricine, trebuie tratat ca un membru al societăţii. Astfel, incluziunea si educaţia incluzivă pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional să răspundă diversităţii copiilor si nevoilor ce decurg din acestea. Cuvinte cheie: incluziune, deficienţă, nevoi speciale

223993835-Educatie-Incluziva-Suport-de-Curs

Incluziune socială British Council Români

Integrarea copiilor cu CES in scoala de masa. Joi, 08 Iulie 2010 20:29. INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOALA DE MASĂ. Profesor învăţământ primar Marşeu Rodica Lavinia. Şcoala cu clasele I - VIII Dudeştii Noi, Judeţul Timiş. Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul. PDF | Problematica cerintelor speciale in educatie si asigurarea de sanse egale la educatie si formare pentru toti copiii au devenit o preocupare... | Find, read and cite all the research you need. Incluziunea la nivel scolar se realizeaza prin . respectarea si valorizarea diferentelor socio-culturale . existente în rândul elevilor si prin promovarea bogatiei si a diversitatii experientei educative care rezulta din aceste diferente. . implicarea comunitatii în viata scolara 3 INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ Autor: Prof.consilier şcolar Ingrid Lacrima Reitmeier CJAP/ CJRAE Giurgiu în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste road Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale (coordonare generala), UNICEF, MECTS si RENINCO, Ed. Vanemonde. Google Scholar.

incluziune - definiție și paradigmă dexonlin

l) elaboreaza proiecte avand ca obiectiv desegregarea scolara si incluziunea educationala; m) elaboreaza planul de acomodare rezonabila si accesibilizare a unitatii de invatamant preuniversitar de masa pentru incluziunea educationala a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor cu dizabilitati Materiale realizate î n cadrul proiectului Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale, desfășurat în perioada iunie 2015 - septembrie 2016 și finanțatcu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de. Incluziunea reprezintă esenţa unui sistem educaţional ce se caracterizează prin promavarea egalitaţii în drepturi şi responsabilităţii, flexibilitatea programelor şcolare, implicarea activă a comunităţii în programele şcolii, parteneriat cu familia. În reuşita educaţiei incluzive un rol important revine familiei

Incluziunea școlară

incluziunea socială şi reducerea sărăciei (HG nr.383/2015); Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului (HG 2 Potolea, D, Toma, S., Borza, A. (coord.). Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional, CNEE, Bucureşti, 2012, p.1 Incluziunea este un proces care poate creşte practic la nesfârşit nivelul învăţării şi al participării pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu creşterea gradului de participare. O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare. Educaţia incluzivă presupune Conferinta Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale se va desfăşura in data de 20 octombrie 2017, între orele 14-18 . Tag-uriasociatia curcubeul autismului incluziunea scolara copii cu autism. Inapoi Scapă de electrocasnicele arse şi câştigă premii în Marea Debarasare la Ploieşti Pe 19 octombrie, rețeaua Eurydice a Comisiei Europene a publicat un raport privind echitatea în educația școlară în Europa. Contribuția sistemelor de educație echitabile la dezvoltarea de societăți europene mai echitabile și mai favorabile incluziunii este una majoră. Raportul analizează 42 de sisteme de educație europene din 37 de țări europene și identifică politicile și [ Planul operațional de acțiune în domeniul protecției drepturilor presoanelor adulte cu dizabilități și a persoanelor vârstnice în perioada 2014-202

Incluziunea școlară a elevilor cu dizabilități

Parteneriate active pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Posted on March 29, 2016 by Admin. Statisticile oficiale arată că în România sunt astăzi 70.647 de copii cu dizabilităţi, dintre care 60.645 sunt de vârstă şcolară, 25.902 fiind cuprinşi în învăţământul special, iar 23.773 de copii. Articole din INTEGRAREA ŞI INCLUZIUNEA EDUCAŢIONAL ŞCOLARĂ A COPIILOR CU DEFICIENŢE scrise de . Profesori Itineranti si de sprijin. Pagina creată pentru profesionisti care activează în domeniul educației speciale, dar si pentru cadrele didactice din scolile integratoare

Hai sa fim colegi de scoala! - Fundaţia Copii în Dificultat

S.E.O.S.P. Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.) funcționează în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt în baza Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016/2016 emis de Ministerul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății și. În conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul numărul 1985/1305/5805 din 19.12.2016, documentele necesare petru obținerea certificatului de orientare scolara si profesională : Cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională. Copie a actului identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate

educatia incluziva. Asociatia Reninco a scos sub egida UNICEF in 1998 cartea Educatia integrata a copiilor cu handicap in care sunt specificate si strategiile pentru realizarea unei bune educatii incluzive. Si mai exista o carte scoasa de MEC sub egida UNICEF in 1999 Dezvoltarea practicilor incluzive in scoli Evenimentul Incluziunea sociala si economica a cetatenilor de etnie roma este o oportunitate de invatare pentru cei ce activeaza in domeniu si care sunt invitati sa impartaseasca metodele lor de succes, dar si sa invete de la colegii lor. Vor participa practicieni din Romania, Republica Ceha, Ungaria, Republica Moldova, Polonia, Slovacia si. 2. Incluziunea scolara. 3. Metode moderne. 4. Educatia interculturala. 5. Activitati extracuriculare. 6. Activitati in afara tiparelor curriculare. Daca nu se vor stabili tematici va iesi o harababura! La materialele publicate sa se aprecieze originalitatea si aplicarea practica, strategii diferite, mai putin simpla teorie Incluziunea este și răspunsul la tranziția de la colectivism la individualism, unde fiecare individ contează și cu toții avem nevoie de mai multă răbdare și toleranță față de cei care sunt diferiți. Maria a subliniat lipsa unei abordări destandardizate a copilului, ceea ce face ca progresul individualizat să fie greu de măsurat. Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale Vreau sa readuc in discutie un material cuprinzator in ceea ce priveste incercarile de incluziune scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale (CES) Incluziunea scolara a copiilor cu TSA (Nichitov Cornelia) 3. Curriculum optional/curriculum la decizia scolii in invatamantul prescolar. Articole 4. Metodica activitatilor didactice in invatamantul prescolar. Articole Proiect de activitate integrata: Tara noastra mult iubita (Cicu Mirela) Proiect de activitate: Cu masca si fara masca (Moraru.