Home

Raportul auditorului

5_marius-miclea-semimaraton-2016-212 – Fundaţia Comunitară

  1. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 - Bucuresti - - 2020 - SC Societatea de Contabilitate, Expertizå Consultanta Contabilä — SOCECC SRI
  2. istratorul judiciar și acționarii ROMCAB S.A., Opinie cu rezerve 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ROMCAB S.A. ( Societatea) care cuprind Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2020, Contul de profit și pierdere
  3. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CÄTRE ACTIONARII ANTIBIOTICE S.A. Raport cu privire la auditul situatiilor financiare Opinie Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale ANTIBIOTICE S.A. (Societatea), cu sediul social în lasi, strada Valea Lupului nr. l, cod de înregistrare fiscalä R0197309
  4. istratorilor, (care include si declaratia nefinanciara [dacă este cazul]), dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat [dacă este cazul]
ACAFAR – Centrul de Dezvoltare Sociala

Rapoarte - Poșta Român

Raportul auditorului independent 31.12.2020 R.A. Adm nistratia Fluvialä a Dunärii de Jos Am auditat situaÇiile financiare individuale anexate ale R.A. Administraÿia Fluvialä a Dunärii de Jos Galati (Regia), cu sediul social în Galaÿi, str. Portului, nr. 32, judevul Galati, identificatä prin codul uni Raportul auditorului Auditorul planifică și efectuează un audit pentru a obține o asigurarea rezonabilă privind faptul că situațiile financiare ca întreg, inclusiv prezentările de informații, sunt lipsite de denaturări semnificative RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către: Acționarii, Societății SECOM SA Sediul social: Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr.53, judetul Mehedinți, Cod fiscal RO 1605884 Raport cu privire la auditul situațiilor financiare Opinia cu rezerve 1

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Raport asupra situaţiilor financiare incheiate la data de 31.12.2020 Opinie 1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.A, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit şi pierdere şi un sumar al politicilor contabil Raportul auditorului independent pe anul 2007; Raportul de Calitate. Raportul de calitate pe anul 2019 . Raportul de calitate pe anul 2018 . Raportul de calitate pe anul 2017 . Raportul de calitate pe anul 2016 . Raportul de calitate pe anul 2015 - Raportul administratorilor [12] Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un rapor Raportul auditorului este adresat exclusiv actionarilor societåtii in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea cornunica actionarilor societåtii acele aspecte pe care trebuie så le prezinte într-un raport de audit financiar 9i nu in alte scopuri. In måsura permiså de lege, auditorul nu acceptã si nu is

Proiect: Raportul de audit (#155484) - Graduo

Raportul auditorului independent . Catre Actionarii ERGO Asigurari de Viata S.A. Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 1a, sector 1, Bucuresti, Romania . Cod unic de inregistrare: 25569690 . Raport cu privire la auditul situatiilor financiare Opinie 1. Am auditat situatiile financiare Raportul auditorului independent Către ac ţionarii societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport cu privire la auditul situa ţiilor financiare consolidate Opinie cu rezerve 1. Am auditat situa ţiile financiare consolidate anexate ale societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (Societatea), împreun ă cu filialele sale (împreun ă Grupul), cu sediul social în Str

A.G.O.A. Aprilie 2021 - SIF TRANSILVANI

Raportul auditorului independent . Catre Actionarii Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, Etaj 6, sector 1, Bucuresti . Cod unic de inregistrare: 8145422 . Raport cu privire la auditul situatiilor financiar RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către acționarii COMREP S.A. Opinie 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății COMREP S.A. (Societatea), cu sediul social în Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.32, Jud Raportul auditorului independent Către ac ţionarii societ ăţii DAFORA S.A. - în insolven ță, in insolvency, en procedure collective Raport cu privire la auditul situa ţiilor financiare individuale Opinia 1. Am auditat situa ţiile financiare individuale anexate ale societ ăţii S.C. DAFORA S.A. - în insolven ță, in insolvency, en procedure collective (Societatea), cu sediul. RAPORTUL SUPLIMENTAR AL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA SITUA IILE FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL iNCHELAT LA 3 1 . 1 . 019 ale OOMPANIE MUNICIPALE CONSOLIDARI SA C tre Adunarea General a Actionarilor ale Companiei Municipale Consolid ri S.A. Opini

Raportul auditorului independent . Catre Actionarii Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, Bucureşti, România. Cod unic de inregistrare: 3168735 . Raport cu privire la auditul situatiilor financiare Opinie 1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Societatea de Investitii Financiare. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre actionarii, Oltchim S.A. - in reorganizare Opinia cu rezerve 1. Am auditat situatiile financiare consolidate anexate ale Oltchim S.A. - societate in reorganizare (denumita in continuare Societatea) si ale filialelor sale (impreuna Grupul) care cuprind situatia consolidata a pozitie Raportul anual al administratorilor la 31.12.2019; Raportul auditorului independent la 31.12.2019; Raport privind situatia sponsorizarilor acordate de catre societate; Raportare contabilă semestrial Tel: +40-21-319 9476 Fax: +40-21-319 9477 www.bdo.ro Victory Business Center Str. Invingatorilor 24 Bucuresti - 3 Romania 030922 1 . RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDEN Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate de COMELF S.A. la 31.12.2020 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă, sub toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020

Pe site-ul CFR Călători a fost publicat Raportul auditorului independent privind activitatea operatorului feroviar de stat pe anul trecut, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13 din 29 iulie 2020.. În document se notează faptul că, în perioada 21 martie 2018 - 25 martie 2019, conducerea societății a fost asigurată de Leon Bărbulescu Raportul Auditorului Independent Către Acționarii Băncii Românești S.A. Raportul privind auditul situațiilor financiare Opinia noastră În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Băncii Româneșt CONDMAG SA | Brasov. Condmag S.A. este o companie specializată în construcţia conductelor magistrale de gaze, produse petroliere, ţiţei, apă şi alte fluide şi a instalaţiilor tehnologice aferente acestora, cu experienţă de peste 60 de ani în domeniu. Până în 1990, Condmag S.A. a fost unicul constructor specializat al fostei. Alte informații - Raportul administratorilor 9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea

Adunari Generale – Lactate Natura – prospețime, natural

OPCOM: Compani

raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sa RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Acţionarii Societăţii FAIMAR S.A. aflată în procedura insolvenței în insolvență, in insolvency, en procedure collective la cererea sa prin administrator judiciar SC DVA IPURL cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr.59 A, ap.17-1 Raportul auditorului financiar independent Cll privire la Situatiile Financiare Anuale, întocmite la data de 31 decembrie 2020 . SC EVIDEXPERT SRL - AUDITOR FINANCIAR INDEPENDENT Membru CAFR — nr. Autorizatie 1035 / 2011 GALATI, str.Bräilei. nr. 157, bl.A7, ap.6 Raportul auditorului independent Către Administratorul Judiciar și acționarii ROMCAB S.A., Opinie cu rezerve 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ROMCAB S.A. (Societatea) c are cuprind Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2018, Contul de profit și pierdere

RAPORTUL auditorului: pierderile CFR Călători pe 2019 au

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT privind situa ţiile financiare pentru anul încheiat la data de 31.12.2015 forma lunga Întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 de c ătre S. UZINA MECANICA SADU S.A Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentata într-un raport separat. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare consolidate nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului î RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către , Deținătorii de unități de fond ai Fondului Închis de Investiții STK EMERGENT, Acționarii STK FINANCIAL S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului, Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare Opinie fără rezerv Raportul auditorului independent Către ac ţionarii societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. Raport cu privire la auditul situa ţiilor financiare individuale Opinie cu rezerve 1. Am auditat situa ţiile financiare individuale anexate ale societ ăţii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (Societatea), cu sediul social în Str. Polon ă nr. 65, sector 1, Bucure ști, România

CONDMAG SA Braso

Adunarea Generala a Actionarilor din 28 aprilie 2021

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către Acționari, Electroarges S.A. Raport cu privire la auditul situațiilor financiare Opinia cu rezerve 1. Am auditat situațiile financiare individuale ale Electroarges S.A. (Societatea) - cu sediul social în Curtea de Arges, str. Albesti nr. 12, judetul Arges, identificată prin codul unic d atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare, sau, dacă aceste prezentări sunt neadecvate, să modificăm opinia. oncluziile noastre au la bază probele de audit obţinute până la data raportului de audit. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot cauza o întrerupere a. Raportul auditorului independent Către Comitetul de audit intern, OLT DRUM S.A. Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare la 31.12.2019 Opinie 1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii OLT DRUM S.A. (Societatea), cu sediul social în Slatina, str. Depozitelor nr.l5, judeţul Olt, identificat Situatii financiare consolidate si raportul auditorului independent 2019. 2019. Situatii financiare individuale si raportul auditorului independent 2019. 2019. Situatii financiare consolidate preliminate 2020. 2020. Anul publicării: All 2021 2020 2019 2018. Comunicat de presa 25.02.2021. 2021. Comunicat de presa 01.03.2021

SN 2 Mai SA Mangalia - Informatii publice 2011

Moldova-Agroindbank. Other financial information Annual Report of the Bank Accounting policies of the bank FIN1-Bilanţul FIN2 - Profit or loss account Information on economic and financial activity Information on loans Information on deposits FIN26 - Exposure to liquidity risk FIN27 - Exposure to interest rate risk Information on the. Raportul auditorului independent asupra elementelor relevante din Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara . Catre Actionarii NN Asigurari S.A. Opinie Am auditat urmatoarele machete cantitative ale NN Asigurari S.A. (Societatea) la data de 31 decembrie 2020 atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare individuale sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare po RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT . Către Acționarii, SIF Banat-Crișana S.A. Raport cu privire la situațiile financiare individuale . Opinie. 1. Am auditat situațiile financiare individuale ale SIF Banat-Crișana (SIF), cu sediul social în Calea Victoriei nr. 35 A, Arad

atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului Alte informații - Raportul administratorilor 9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea Alte informații - Raportul administratorilor 9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea

Alte informații - Raportul administratorilor 14. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea Raportul auditorului: un exemplu. Raportul auditorului: redactarea și condițiile de emitere a raportului de audit. Raportul de audit și raportul de auditsunt documente care reflectă cursul auditului și avizul obiectiv formulat la încheierea auditului. Umplerea lor se efectuează în conformitate cu normele și standardele aplicabile

auditorului - Translation into English - examples Romanian

raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare consolidate sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea Raportul auditorului este important deoarece băncile și creditorii necesită un audit al situațiilor financiare ale unei companii înainte de a le acorda împrumuturi. În acest articol, explicăm ceea ce intră în raportul unui auditor, precum și revizuirea unui exemplu de raport de audit RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre actionarii Zentiva S.A. Raport asupra auditului situatiilor financiare Opinia Am auditat situatiile financiare ale societatii Zentiva S.A. (Societatea) cu sediul social in Bd. Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 336206, car

Video: Prezentăm situațiile financiare împreună cu raportul

Alte informatii - Raportul Administratorilor 5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Destinatar : CONSILULUI DE ADMINISTRATIE SC ALTUR SA : ADUNĂREA GENERALA A ACŢIONARILOR SC ALTUR SA Raport cu privire la auditul situatiilor financiare Opinia Am auditat situaţiile financiare ale companiei ALTUR SA SLATINA la data de 31 decembrie 2017 intocmite in baza Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea. Contact Strada Drumul Podu Dambovitei 71-73 060652, Bucuresti, Romania Telefon: + 40 21 410 03 77 / +40 21 410 67 1 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT conform Standardul Internaţional privind Servicii Conexe (ISRS) 4400 privind constatările factuale Nr.2/27.11.2012 cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011. INFORMAŢII GENERALE despre proiect şi contract

Rapoarte - Promateri

raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. §6 Opinia noastră cu privire la situaţiile financiare nu acoperă şi aceste alte informaţii şi, cu excepţia cazului în care se menţionează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea Raportul auditorului independent Catre Actionarii Bancii Transilvania S.A. Cluj-Napoca, Cluj, str. George Baritiu nr.8 Cod unic de inregistrare: 5022670 Raport cu privire la auditul situatiilor financiare consolidate si individuale Opinie 1. Am auditat Raportul auditorului asupra situatiilor financiare consolidate simplificate: pdf. 01.05.2014. Informaţia privind descrierea strategiei gestionării riscurilor în bancă.

Moldova-Agroindban

Raportul auditorului - contracte intragrup sem II 2012 Situatii financiare neconsolidate la 31 Dec 2011 (in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara adoptate de Uniunea Europeana impreuna cu raportul auditorului independent) Situatii financiare neconsolidate la 31 Dec 201 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre: Asociaţii SC COMPANIA DE APA ARIES SA Raport cu privire la situaţiile financiare Opinia cu rezerve 1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii COMPANIA DE APA ARIES SA (Societatea) care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit şi pierdere, situatia. RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT conform Standardul Interna ţional privind Servicii Conexe (ISRS) 4400 privind constat ările factuale nr.3/29.11.2013 cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul Contractului de finan ţare pentru execu ţie proiecte nr.311E/27.10.2011. in perioada 01.12.2012-30.11.201

Spa - Palace

raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. §7 Opinia noastră cu privire la situaţiile financiare nu acoperă şi aceste alte informaţii şi, cu excepţia cazului în care se menţionează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea sectiunea Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte Raportul auditorului independent Către acționarii Groupama Asigurari S.A. Raport cu privire la situațiile financiare individuale Opinie 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Groupama Asigurari S.A. (Societatea), cu sediul social în Strada Mihai Eminescu nr. 45, Sector 1, București, România RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA ELEMENTELOR RELEVANTE DIN RAPORTUL PRIVIND SOLVABILITATEA SI SITUATIA FINANCIARA Către Acționarii, S.C. Compania de Asigurari - Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) S.A. Opinie Am auditat următoarele Machete incluse in Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara (denumit i secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Grup, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sun